soutěž
Dobrá praxe, Zprávy z rurální energetiky

Obnovitelně vytápěné město Niesky: inspirace od saských sousedů

Energetická optimalizace může být jednou z možností, jak do nikterak významného města přilákat investory a zatraktivnit ho pro i pro segment bydlení. Přesně tak uvažovali radní města Niesky ve svobodném státě Sasko, nedaleko za našimi hrancemi. Nízké náklady na energie a environmentální odpovědnost totiž mohou být důvodem, proč se do města stěhovat. Město Niesky inovovalo koncept centrálního zásobování teplem (CZT). Vybudovalo výtopny, které umožňují energeticky využít odpadní teplo z teplárny na dřevní štěpku a rovněž komunální teplovod.

Ze jména města lze vyčíst jeho negarmánský původ a to je i jedním z důvodů, proč jsme se ho rozhodli zařadit mezi příklady dobré praxe. Město bylo založeno v 18. emigranty z Českých zemí – jednalo se o příslušníky Jednoty bratrské, církve, kterou tehdejší Habsburská monarchie ve svých zemích netolerovala. Saský kurfiřt však byl smírnějšího postoje, či si spíše dobře uvědomoval ekonomický potenciál nově příchozích. Česky se ve městě samozřejmě dávno nemluví, ale tradice zlatých ručiček zůstává.

Systém centrálního zásobování teplem devítitisícového města Niesky sestává z 13 výtopen a 14 km dlouhé sítě dálkového vytápění. Dálkovým teplem je zásobeno přibližně 1800 tarifních zákazníků. Díky angažovanosti města a městského komunálního podniku se daří zužitkovat 96,2 % odpadního tepla.

Nulový faktor primární energie

Faktor primární energie sítě je poměr mezi spotřebou primárních zdrojů energie a spotřebou energie v dané síti. Tento faktor lze použít jako měřítko pro hodnocení účinnosti a udržitelnosti daného energetického systému.

V praxi se faktor primární energie sítě používá pro posouzení environmentálních dopadů různých druhů energií a pro posouzení účinnosti opatření zaměřených na zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů. Vyšší faktor primární energie sítě znamená větší spotřebu primárních zdrojů energie a zvýšené emise skleníkových plynů.

V případě městských částí Niesky, zásobovaných „zeleným teplem“ byl certifikován faktor primární energie NULA. Ano, nula. Nemusíme asi dodávat, že se jedná o unikát. V celém Německu byste našli pouze šest zařízení, které dokáží teplo zužitkovat takto efektivně.

Výsledkem je snížení emisí CO2 o více než 50 % ve srovnání s běžným zásobováním teplem prostřednictvím zemního plynu. I díky tomu si Niesky vysloužilo nominaci v soutěži „European Energy Award“.

Technické údaje CZT Niesky:

  • 13 výtopen na dřevní štěpku
  • 13 MW celkový instalovaný výkon
  • 14 km rozvodů dálkového tepla
  • 96% užití odpadního tepla
  • 1800 tarifních zákazníků
  • 100 g/kWh emise CO2
  • 2 500 tun CO2 roční úspora (ve srovníní se zemním plynem)
  • 0 = faktor primární energie sítě
biomasaenergetické úsporyinovativní obecobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote