soutěž
Dobrá praxe, Dotace, energetický management, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Energetická transformace města Jeseník: modernizace a úspory energií metodou EPC

Město Jeseník s necelými 11 000 obyvateli se v roce 2015 rozhodlo pro odvážný krok směrem k energetické úspornosti a udržitelnosti. Tento krok představoval investici téměř 11 milionů korun do sedmi městských objektů prostřednictvím metody známé jako Energy Performance Contracting (EPC). Tento projekt změnil energetický profil města, ale přinesl i mnoho dalších výhod pro místní obyvatele i pro životní prostředí. Jeseník se tímto projektem účastní 3. ročníku soutěže OBEC 2030.

Divadlo Petra Bezruče v Jeseníku, které je důkazem, že i historické budovy mohu přinášet úspory energie
Fotografie: Divadlo Petra Bezruče v Jeseníku, které je důkazem, že i historické budovy mohu přinášet úspory energie

Metoda Energy Peroformance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting, neboli EPC, je inovativní metoda financování energetických úsporných projektů.Umožňuje veřejným (a samozřejmě i komerčním) organizacím realizovat modernizace a úspory energie bez potřeby vlastního kapitálu. Poskytovatelé EPC, investují do projektu a smluvně garantují dosažení určité úspory energie po dobu několika let. Organizace, které se rozhodnou pro EPC, pak využívají tyto úspory k financování projektu a následně si užívají dlouhodobých výhod v podobě nižších energetických nákladů. V případě jeseníku je realizátorem projektu ENESA, člen ČEZ ESCO.

Jednou z klíčových výhod EPC je to, že obce a města nepotřebují vlastní kapitál na financování projektu. Tím se odstraní jedna z hlavních překážek při realizaci energetických úsporných opatření. Navíc, poskytovatel projektu garantuje dosažení konkrétní úspory energie, což znamená, že klient má jistotu, že investice bude úspěšná a pohodlně splatí. Pokud by se úspory nepodařilo dosáhnout, poskytovatel projektu nese riziko a musí doplatit rozdíl.

Jeseník: učebnicový příklad realizace EPC projektu

V případě města Jeseník se tento model ukázal jako obzvláště úspěšný. Od roku 2016, kdy byl projekt dokončen, město každoročně ušetří náklady na elektřinu, teplo a vodu v hodnotě téměř 1,7 milionu korun. Tato úspora je garantována smluvně po dobu 10 let, což dává městu stabilitu a jistotu ve finančním plánování. Výsledky projektu však předčily očekávání. Například roku 2022 město ušetřilo o 146 000 korun více, než bylo původně stanoveno.

Fotografie: Objekt Správy městského majetku Jeseník. Díky projektu EPC ročně generuje úspory nákladů na energie za téměř 1,5 mil. korun.

Jeseník, jako lázeňské město obklopené krásnou přírodou, získalo také další výhodu v podobě ekologického přínosu projektu. Úspora energie představuje ekvivalent snížení emisí CO2 o 270 tun ročně. Toto číslo není pouhým statistickým údajem, ale konkrétním krokem směrem k ochraně životního prostředí a udržitelnější budoucnosti města.

Komplexní energetický projekt v Jeseníku považujeme za úspěšný příklad toho, jak EPC může transformovat energetický profil města a zároveň přinést ekonomické a environmentální výhody. Investice do energetické úspornosti jsou v první řadě ekonomicky prospěšné pro organizace, ale z hlediska environmentálních přínosů (úspora energie = úspora emisí) i pro celou planetu. Jeseník nám ukazuje cestu k udržitelnější budoucnosti, která začíná v našich městech a komunitách.

Jeseník

Okres Jeseník, Olomoucký kraj
energetický managementinovativní obecobec2030soběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote