soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Kompostéry si v Klimkovicích rychle rozebrali. Zájem je i o nové kotle

Klimkovice, které leží v těsné blízkosti Ostravy, jsou se svými více než 4 400 obyvateli rozvíjejícím se městem, a to ne městem ledajakým, ale lázeňským. A k lázeňskému městu patří nejen léčivé účinky koupelí, ale také čerstvý vzduch a vůbec „zdravé“ životní prostředí. V Klimkovicích pro to pomáhají občanům s výměnou starých kotlů a pro místní pořídili také kompostéry. V úctyhodném počtu 700 kusů.

Město dlouhodobě spolufinancuje spolu se Státním fondem životního prostředí výměny nevyhovujících kotlů. Pomáhá občanům předfinancovat výměnu jejich kotle na tuhá paliva za kotel nový, který splňuje emisní třídu číslo 3 a vyšší. V Klimkovicích začali s intenzivní podporou výměny kotlů už v minulém desetiletí.

Dýchá se tu jinak než před lety

Společně jsme takto vyměnili už na 200 kotlů. Efekt je obrovský a v zimě se tady dýchá úplně jinak než před lety. Občané mají o výměny zájem, kraj ještě neotevřel čtvrtou výzvu a už tu máme připravené žádosti,“ chválí si starosta Jaroslav Varga s tím, že městský úřad pomáhá i s podáním elektronické žádosti.

Ke slovu se v Klimkovicích dostává také energetická účinnost. S přispěním z Operačního programu Životní prostředí se město pustilo do zateplení zdejší mateřské školy. Zahrnuje to i výměnu oken a instalaci nové vzduchotechniky, která se bude starat o větrání a snižování koncentrace CO2 v prostorech pro žáky. Práce aktuálně finišují a během několika týdnů by měla být školka plně v provozu.

Kompostéry jsou rozebrané

A environmentálně i ekonomicky odpovědný přístup do třetice.  Město Klimkovice pořídilo díky dotaci z OPŽP na 700 kompostérů pro své občany. Cílem je nevyvážet biologický odpad do centrálních kompostáren, ale využívat ho na vlastních pozemcích.

Zájem byl obrovský, zbylo nám posledních přibližně dvacet kompostérů. Věřím, že to bude mít důležitý psychologický i edukativní význam, aby lidé nevyhazovali rozložitelný biologický odpad, ale místo toho využívali kompost na zahradách,“ dodává Jaroslav Varga. Jen lituje, že aktuální prováděcí vyhláška ministerstva životního prostředí neumožňuje započítávat do obecního vytříděného odpadu i objem z kompostérů

Díky tomuto projektu dojde v Klimkovicích ke snížení produkce odpadů o necelých 500 tun ročně. Výdaje ve výši 3,5 milionu korun pokryla z 85 procent dotace Evropské unie, Klimkovice uhradily zbývajících 15 procent. Kompostéry, které jsou nyní občanům zapůjčené, přejdou po šesti letech do jejich vlastnictví.

soutěž