soutěž
Cirkulární ekonomika, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Domovní čistírny ve Starkoči šetří náklady a pomáhají zadržet vodu v krajině

Starkoč na Kutnohorsku byla jednou z prvních obcí, která se u nás rozhodla pro odkanalizování využít domovní čistírny odpadních vod. Ve Starkoči, kde žije půldruhá stovka obyvatel, se tak vyhnuli rozkopaným ulicím, ušetřili násobek nákladů oproti výstavbě běžné kanalizace, a navíc mohou přečištěnou vodu znovu využít při zalévání zahrad.

Systém decentralizované kanalizace jsem viděl v Rakousku na dovolené a říkal jsem si, proč by to nemohlo fungovat i u nás,“ říká Jan Jiskra, starosta Starkoče. A tento model se skutečně ve středočeské obci podařilo využít. Ještě před lety zde měly domy vyřešené odvádění odpadních vod po svém, většinou pomocí septiků či jímek. V řadě případů to nebyly optimální varianty, které s sebou nesly rizika znečištění povrchových i podzemních vod.

Teď skok časem o několik roků. Situace je ve Starkoči dnes úplně jiná. Domácí čistírny odpadních vod využívá více jak 80 procent obyvatel. U některých nemovitostí, typicky rekreačních objektů, by toto řešení nebylo efektivní, i tak je to ale významný posun oproti původnímu stavu.

Domovní čistírny – řešení pro menší obce

Domovní čistírny s nepřetržitým monitoringem jsou systémové řešení vhodné obzvlášť pro menší obce nebo místní části obcí, kde by byla výstavba klasické kanalizační sítě vzhledem k počtu nemovitostí, členitosti zástavby či jejich vzájemné vzdálenosti neefektivní. Jde o úspornou variantu odkanalizování, kdy úspory dosahují milionových částek. Dle Jana Jiskry jde minimálně o třikrát menší náklady oproti klasické kanalizaci a napojení na běžnou ČOV. Navíc nedochází k výkopovým pracím na komunikacích, což je další nezanedbatelná finanční úspora, která nezatíží ani běžný život v obci. A ušetří i místní. „Od tříčlenné rodiny vybíráme za roční provoz v průměru 2 500 korun, což vychází oproti klasickému stočnému nebo vyvážení jímek výrazně lépe,“ říká Jan Jiskra.

Na bezproblémový chod domácích čistíren, které jsou vybudovány a provozovány na pozemcích občanů, dohlíží přímo obec. Monitorovací sondy odhalí a včas nahlásí, pokud se u některé z čistíren vyskytne závada nebo nefunguje správně. „Máme vyškoleného zaměstnance, který každou čistírnu navštíví minimálně čtyřikrát až šestkrát za rok. To zaručuje, aby byla voda dostatečně čistá pro její využití při zálivce okrasných zahrad,“ říká Jan Jiskra s tím, že do budoucna by se dala voda při zapojení dalších filtrů používat například na splachování toalet. Zadržování vody v krajině je tak další nezanedbatelnou výhodou. Netřeba zdůrazňovat, že to platí obzvlášť v suchých letech, kterých jsme v bezprostřední minulosti zažili více než dost.

Lidé viděli, že to funguje

Domácí čistírny jsou cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým netěsným jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění podzemních i povrchových vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění. Usazený kal se z čistíren po jeho nastřádání vyváží ke kompostování. Ve Starkoči proběhlo odkanalizování ve dvou etapách a podle starosty se do druhé etapy ochotně zapojili i ti, kteří se zpočátku zdráhali. „Lidé zkrátka viděli, že to funguje,“ uzavírá Jan Jiskra.

Systém domovních čistíren ve Starkoči se účastní naší soutěže inovativních obcí.

domovní čistírny

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote