soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Soutěž o inovativní OBEC 2030: environmentální smýšlení obce Soběsuky

Pod severními vrcholy pohoří Chřiby, o kousilínek země dříve, než se říčka Kozojedka vleje do Moravy, nachází se víska Soběsuky. Osm století se vyvíjela v souladu s okolní přírodou, nad kterou je možno zaplesat z nedaleké architektonicky osobité rozhledny Brdo. Leč ve druhé polovině století minulého jsme (nejen) okolí Kroměříže vystavili sociálnímu i environmentálnímu experimentu, jehož důsledky řešíme dodnes. A to je právě důvod, proč se Soběsuky a jejich environmentální smýšlení hlásí do soutěže o inovativní OBEC 2030.

Devastace zemědělské krajiny v průběhu padesátých až devadesátých let 20. století zanechala odkaz, se kterým budou bojovat ještě naše vnoučata. Přesto bychom měli dělat maximum pro to, abychom jim toto úsili co nejvíc zjednodušili. Příklad nalezneme třeba právě v obci Soběsuky.

Environmentální smýšlení obce Soběsuky

Zbylé polní cesty, které naštěstí nestihly být rozorány, se rozhodli lemovat stromořadím. Navazují tak na staleté tradice využití polních cest jako spojnic s okolními lesy nebo obcemi. Vysazeno bylo celkem 70 stromů v kombinaci se 110 keři. Výsadbou zamezili pokračující erozi půdy, způsobené někdejší realizací velkých lánů. Zároveň vznikly remízky tolik potřebné pro volně žijící živočichy.

Environmentální úsilí obce Soběsuky tím samozřejmě nekončí. Připravují vytvoření mokřadu o velikosti 28x19m pro zadržení vody v krajině a zlepšení prostředí pro obojživelné živočichy.

Zvýšení kvality životního prostředí v extravilánech našich obcí možná není technologickou inovací, o nichž hovoříme v soutěži o inovativní OBEC 2030 nejčastěji. Rozhodně ale je příspěvkem k řešení problémů životního prostředí a správnou cestou k plnění klimatických cílů roku 2030, ke které jsme se jako republika společně s dalšími zeměmi zavázali.

Soutěž o inovativní OBEC 2030

Přihlásit se do soutěže není nic složitého. Máte na obci inoviativní řešení typu kompostér / fotovoltaickou elektrárnu / elektřinou poháněné (užitkové či osobní) vozidlo / dobře řešený systém odpadového hospodářství / elektronickou úřední desku, nebo například envrionmentální řešení jako v obci Soběsuky či jiné výdobytky moderní doby? Dejte nám o nich vědět prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutez. A hodnotné ceny jako 3D model obce nebo vypracování strategického plánu obce zdarma mohou být Vaše!


Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote