soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Novinky, Soutěž

Aktivní výuka v pasivním standardu. Energeticky pasivní ZUŠ ve městě Holice.

Holice na Pardubicku se pyšní tím, že jsou městem neznámé energie. Jak jinak nazvat rodiště významného českého přírodovědce, cestovatele a dobrodruha Dr. Emila Holuba. Z minulosti a slávy místního rodáka ale v Holicích nežijí. Naopak, dělají vše proto, aby se staly městem budoucnosti a inovací. Jeden ze vskutku úchvatných projektů je umělecká školu v energeticky pasivním standardu podle zásad pro výstavbu udržitelných budov.

Škola se nachází v centru města Holic, ze západu jasně vymezuje víceúčelový veřejný prostor u jsoucího kulturního domu a muzea již zmíněného Dr. Emila Holuba. Umělecká škola ovšem nese jméno místního slavného rodáka, nedávno zesnulého sochaře Karla Malicha. Jeden by si řekl, kde se bere v tak malém místě tolik energie, která dává růst takovým osobnostem?

Energeticky pasivní standard lze dnes považovat za technicky nejpokročilejší po stránce stavebního řešení. Kromě měrné potřeby tepla na vytápění, jsou definovány další požadavky jako například neobnovitelná primární energie, neprůvzdušnost obálky budovy či maximální četnost překročení nejvyšší povolené teploty vnitřního vzduchu v letním období. Co je nejdůležitější, jedná o dobrovolný standard, který není v České republice nijak legislativně zakotven. Stavba takové budovy je environmentálně zodpovědným počinem, který ovšem – snad už to všichni konečně přijmeme za své – má dalekosáhlé důsledky co se ekonomické racionality týče. Taková stavba totiž vyjde z dlouhodobého hlediska násobně levněji, než stavby, které tomuto standardu neodpovídají.

Energeticky pasivní standard budovy ale není cílem. Integrální součástí projektu je možností doplnit v blízké budoucnosti fotovoltaické panely, aby stavba měla parametry budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Jak vypadá umělecká škola Karla Malicha?

Škola obsahuje deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory v 1.nadzemním podlaží, taneční sál s příslušenstvím pro baletní obor a dvě učebny pro výtvarnou výchovu ve 2.nadzemním podlaží a velký víceúčelový sál pro 250 návštěvníků ve 3.nadzemním podlaží.

V první vestavbě krovu jsou galerie sálu a kavárna s vyhlídkovým balkonem. Pro výraz i provoz školy jsoun důležitými velkorysé foyer ve všech podlažích s plastikou od světoznámého rodáka, výtvarníka Karla Malicha. Další plastika tohoto umělce je umístěna na průčelí budovy.

energetická soběstačnostfotovoltaikainovativní obecobec2030pasivní budovaZUŠ

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž