soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Aktivní výuka v pasivním standardu. Energeticky pasivní ZUŠ ve městě Holice.

Holice na Pardubicku se pyšní tím, že jsou městem neznámé energie. Jak jinak nazvat rodiště významného českého přírodovědce, cestovatele a dobrodruha Dr. Emila Holuba. Z minulosti a slávy místního rodáka ale v Holicích nežijí. Naopak, dělají vše proto, aby se staly městem budoucnosti a inovací. Jeden ze vskutku úchvatných projektů je umělecká školu v energeticky pasivním standardu podle zásad pro výstavbu udržitelných budov.

Škola se nachází v centru města Holic, ze západu jasně vymezuje víceúčelový veřejný prostor u jsoucího kulturního domu a muzea již zmíněného Dr. Emila Holuba. Umělecká škola ovšem nese jméno místního slavného rodáka, nedávno zesnulého sochaře Karla Malicha. Jeden by si řekl, kde se bere v tak malém místě tolik energie, která dává růst takovým osobnostem?

Energeticky pasivní standard lze dnes považovat za technicky nejpokročilejší po stránce stavebního řešení. Kromě měrné potřeby tepla na vytápění, jsou definovány další požadavky jako například neobnovitelná primární energie, neprůvzdušnost obálky budovy či maximální četnost překročení nejvyšší povolené teploty vnitřního vzduchu v letním období. Co je nejdůležitější, jedná o dobrovolný standard, který není v České republice nijak legislativně zakotven. Stavba takové budovy je environmentálně zodpovědným počinem, který ovšem – snad už to všichni konečně přijmeme za své – má dalekosáhlé důsledky co se ekonomické racionality týče. Taková stavba totiž vyjde z dlouhodobého hlediska násobně levněji, než stavby, které tomuto standardu neodpovídají.

Energeticky pasivní standard budovy ale není cílem. Integrální součástí projektu je možností doplnit v blízké budoucnosti fotovoltaické panely, aby stavba měla parametry budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Jak vypadá umělecká škola Karla Malicha?

Škola obsahuje deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory v 1.nadzemním podlaží, taneční sál s příslušenstvím pro baletní obor a dvě učebny pro výtvarnou výchovu ve 2.nadzemním podlaží a velký víceúčelový sál pro 250 návštěvníků ve 3.nadzemním podlaží.

V první vestavbě krovu jsou galerie sálu a kavárna s vyhlídkovým balkonem. Pro výraz i provoz školy jsoun důležitými velkorysé foyer ve všech podlažích s plastikou od světoznámého rodáka, výtvarníka Karla Malicha. Další plastika tohoto umělce je umístěna na průčelí budovy.

energetická soběstačnostfotovoltaikainovativní obecobec2030pasivní budovaZUŠ

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote