soutěž
Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022, Voda

Ohrožený Všivec lesní se vrací. Důkaz dobrého projektu návratu biodiverzity v obci Josefov na Karlovarsku.

Obnova biotopu, rekonstrukce ekosystému, obnovení biodiverzity. To jsou sousloví, která v oblasti péče o přírodu slýcháme často. V programu OBEC 2030 sbíráme dobrou praxi a upřímně si ceníme každého „důkazu místo slibů“. Dnes navštívíme obec Josefov v Karlovarském kraji. Návrat ohrožených druhů rostlin, které v lokalitě identifikovali přirodovědci, je jednoznačným identifikátorem toho, že jejich projekt „návratu k přírodě“ – tvorba tůní i návrat dřevin – se daří.

Tůňě u Josefova

Na původně neudržovanou louku u Josefova by dříve nenapadlo nikoho ani zajít. Ničím se nelišila od luk ostatních. Díky zajímavému projektu se z ní však stalo místo turistického zájmu i ochrany přírody. „Výstavba pěti tůni společně s okolní modelací terénu a výsadbou dřevin je základem nynějšímu přírodě blízkému území. To je cenné pestrou nabídkou stanovišť s výrazně vyšší ekologickou stabilitou, biodiverzitou a krajinářskou hodnotou,“ říká starosta Josefova Jan Onak. Tvrzení o návratu biodiverzity může podložit konkrétními důkazy. Kromě několika druhů vážek či obojživelníků v lokalitě odborníci z CHKO v roce 2022 potvrdili nově výskyt dvou zákonem chráněných rostlin – všivce lesního a prstnatce májového.

Zadržováním vody v tůňkách vyřešila obec mimo jiné problém se záplavami. Ty postihovaly část nemovitostí v katastru při přívalových deštích a při jarním tání. Za zmínku stojí i způsob plánování, který v programu OBEC 2030 tolik propagujeme. Tvrdíme často, že dobrý plán je důležitější než desítky „na koleně“ tvořených opatření podle aktuální potřeby. Podle slov starosty je „lokalita citlivě zakomponovaná do urbanistické koncepce obce, vytváří přirozený přechod mezi centrální zastavěnou částí, tzv. parkem novorozenců a lesem.“ Není tak divu, že se stala oblíbeným místem procházek, relaxace, anebo (o čemž se ostatně můžete na této stránce přesvědčit sami) předmětem zájmu fotografů.

Josefov

Okres Sokolov, Karlovarský kraj
biodiverzitaJosefovobec2030soutěžvoda v krajině

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž