soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Ohrožený Všivec lesní se vrací. Důkaz dobrého projektu návratu biodiverzity v obci Josefov na Karlovarsku.

Obnova biotopu, rekonstrukce ekosystému, obnovení biodiverzity. To jsou sousloví, která v oblasti péče o přírodu slýcháme často. V programu OBEC 2030 sbíráme dobrou praxi a upřímně si ceníme každého „důkazu místo slibů“. Dnes navštívíme obec Josefov v Karlovarském kraji. Návrat ohrožených druhů rostlin, které v lokalitě identifikovali přirodovědci, je jednoznačným identifikátorem toho, že jejich projekt „návratu k přírodě“ – tvorba tůní i návrat dřevin – se daří.

Tůňě u Josefova

Na původně neudržovanou louku u Josefova by dříve nenapadlo nikoho ani zajít. Ničím se nelišila od luk ostatních. Díky zajímavému projektu se z ní však stalo místo turistického zájmu i ochrany přírody. „Výstavba pěti tůni společně s okolní modelací terénu a výsadbou dřevin je základem nynějšímu přírodě blízkému území. To je cenné pestrou nabídkou stanovišť s výrazně vyšší ekologickou stabilitou, biodiverzitou a krajinářskou hodnotou,“ říká starosta Josefova Jan Onak. Tvrzení o návratu biodiverzity může podložit konkrétními důkazy. Kromě několika druhů vážek či obojživelníků v lokalitě odborníci z CHKO v roce 2022 potvrdili nově výskyt dvou zákonem chráněných rostlin – všivce lesního a prstnatce májového.

Zadržováním vody v tůňkách vyřešila obec mimo jiné problém se záplavami. Ty postihovaly část nemovitostí v katastru při přívalových deštích a při jarním tání. Za zmínku stojí i způsob plánování, který v programu OBEC 2030 tolik propagujeme. Tvrdíme často, že dobrý plán je důležitější než desítky „na koleně“ tvořených opatření podle aktuální potřeby. Podle slov starosty je „lokalita citlivě zakomponovaná do urbanistické koncepce obce, vytváří přirozený přechod mezi centrální zastavěnou částí, tzv. parkem novorozenců a lesem.“ Není tak divu, že se stala oblíbeným místem procházek, relaxace, anebo (o čemž se ostatně můžete na této stránce přesvědčit sami) předmětem zájmu fotografů.

Josefov

Okres Sokolov, Karlovarský kraj
biodiverzitaJosefovobec2030soutěžvoda v krajině

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote