soutěž
Dobrá praxe, Dotace, Elektromobilita, Fotovoltaika, Osvětlení, Podcasty, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Trojanovice v Moravskoslezském kraji se připravují na komunitní energetiku

Obec Trojanovice známe z inspirativního podcastu Starosta HN, který se velmi často zabývá právě komunitní energetikou, ale i jinými oblastmi veřejné správy, o nichž žádný starosta nemůže říct, že by ho nezajímaly. V Trojanovicích se ale nejen mluví (do podcastu), ale i činí. Obec má vlastního energetického specialistu a dobře připravený energetický plán. Opakujeme, že jeden takový plán vydá za desítky „na koleně“ vytvářených opatření podle aktuální potřeby. Energetický plán Trojanovic, který mimo jiné počítá s komunitní energetikou (jíž legislativa umožní snad již brzy), si představíme v dnešním příkladu dobré praxe.

V obci Trojanovice intenzivně pracujeme na přípravách a realizaci systému komunitní energetiky,“ říká starosta Jiří Novotný. Ten si je společně se svými spoluobčany plně vědom všech legislativních i praktických bariér, které před komunitní energetikou (a takto odvážným plánem) stojí. Že mnoho věcí „nejde“, takovou větu nevypustí trojanovičtí z úst. Raději se podívají, co vše je už možné udělat. Chtějí především maximalizovat využití energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Pro tento účel si nechali zpracovat studii proveditelnosti, která je takovým dobrým základem dříve, než se o vlastních zdrojích energie začne seriozně vyjednávat. V současné fázi projekt pokračuje přípravou podle podmínek výzvy RES+, č. 3/2022 Modernizačního fondu (Komunitní FVE pro malé obce).

Cíle projektu

V Trojanovicích jde samozřejmě především o okamžité využití energie z fotovoltaických elektráren na střechách budov pro účely spotřeby v těchto budovách. Sluneční světlo poslouží rovněž pro účel ohřevu telé vody. Případné přebytky nebudou primárně prodávat do sítě, ale uloží si je do baterií pro pozdější využití, tedy pro chvíle, kdy už je venku tma a fotovoltaika elektřinu nevyrábí.

Komunitní energetika bude především o tom, že si část současné centralizované energetiky vezmeme do vlastních rukou. Není to jen o tom, že střechy budov osadíme soláry. Jejich výrobu i vlastní spotřebu budeme muset dobře měřit, a budeme si jí mezi sebou muset umět účtovat, aby byl systém efektivní. Instalace řídicího systému zajišťujícího optimální využití prvků výroby a prvků spotřeby, optimalizaci systému jako celku pro zajištění maximálního využití vyrobených energií (elektřina, teplo) v kontextu ekonomické relevantnosti, který připravují v Trojanovicích, je tak pro komunitní energetiku samozřejmostí. Jakkoli složité se to může zdát.

Obec Trojanovice intenzivně pracuje na přípravách komunitní energetiky. Už dnes mají velmi dobrou energetickou strategii.
Podstatným prvkem strategie Trojanovic je i to, že počítá s vlastním vytvořením Lokální distribuční sítě (laicky – vlastního vedení elektřiny). To aby energie vytvořená na jedné budově, mohla být využívána i v budovách jiných. Jedná se o „nouzové řešení“, vynucené fatálními nedostatky české legislativy.

Co konkrétně je v energetické strategii Trojanovic

V Trojanovicích zcela správně začali tím, že se podívali na potenciál, který obec a její majetky v rámci tzv. „nové energetiky“ má. Z toho vyšlo několik smysluplných projektů, mezi něž patří:

  • Instalace fotovoltaických elektráren na střechy objektů ve vlastnictví obce.
  • Instalace fotovoltaických elektráren na střechy objektů třetích stran pronajatých obci.
  • Instalace velkokapacitní baterie pro sběr přetoků elektřiny.
  • Instalace tepelných čerpadel u vybraných objektů.
  • Instalace klimatizačních jednotek zahrnující tepelná čerpadla u vybraných objektů.
  • Instalace nabíjecích stanic elektromobilů.
  • Pořízení vozového parku obce tvořeného elektromobily (osobní vozy, minikáry apod.).
  • Napojení veřejného osvětlení.

Časový horizont

V souladu s dotační výzvou RES+ je cílem nejpozději do 3/2023 nachystat projektovou studii stavebního a technologického řešení, podat žádost o dotaci a pokračovat realizací projektu. Obec dlouhodobě spolupracuje s Energetickým specialistou, který je konzultantem projektu.

Trojanovice

Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

elektromobilitaenergetická strategiefotovoltaikainovaceinovativní obecobec2030soběstačná obecTrojanovice

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote