soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

O životní prostředí se postaráme sami. Příklad environmentálního přístupu Podbořan a okolních obcí.

V Podbořanech v Ústeckém kraji zvolili komplexní strategii přístupu města k energetice a klimatu. Přecházejí na čistší zdroje, pečují o přírodu a efektivně zacházejí s místními zdroji i odpadem. V odpadovém hospodářství se vydali po sice trnitější, zato však efektivnější a finančně úspornější cestě. Narozdíl od řešení „na klíč“ dodaného třetí stranou, zorganizovali řešení vlastní. Vyžaduje sice víc práce, ale přináší významnou úsporu nákladů.

Zdroj fotografie: Laurenica Helásková, podborany.net

Odpadové hospodářství

Společníci společnosti Skládka Vrbička s.r.o jsou pouze obce. A sice celkem 37 z okolí Podbořan na Lounsku. „Hlavní výhodou je to, že kontrolujeme veškeré finanční toky kolem odpadů,“ vysvětluje starosta Radek Reindl. Tím ovšem aktivity Podbořan v odpadovém hospodářství nekončí. Ještě v tomto roce dokončí nový svozový dvůr. Zatím „nepovinné“ kontejnery na biomasu jsou v Podbořanech samozřejmostí. Následujícím projektem je vlastní třídící závod, na který již získali stavební povolení. Jeho součástí bude zařízení na zpracování vytříděných plastů depolymerizací. O jeho financování v současnosti jednají obce se soukromými investory.

Čistší zdroje vytápění

Většina kotelen v Podbořanech je plynových. Jejich ekologická stopa je vysoká, nehledě na současnou cenu plynu. Lokální soběstačnost obce je rovněž tématem, který lomcuje obcemi po celé ČR v souvislosti s energetickou krizí. 170 ha městských lesů je výhodným zdrojem dřevní štěpky, která bude tvořit nový základ pro vytápění.

Enviromnentální strategie

Odpadové hospodářství i energetická koncepce je součástí širšího systému environmentální strategie Podbořan. „Nové rezidenční výstavby a např. výstavbu sportovní haly realizujeme s technologií zasakování dešťové vody. Máme vydáno stavební povolení na stavbu rybníka 0,8 ha. Vysadili jsem 6 km větrolamů za 7 mil korun, vysázeli jsem 3km hruškových alejí na obnovených polních cestách a 40 km javorových stromořadí kolem melioračních kanálů a polních cest. Udržujeme 7ha stepních trávníků s vzácnou květenou na pozemcích města,“ vyjmenovává detaily environmentální strategie starosta Radek Reindl.

Za projekt OBEC 2030 oceňujeme hlavně komplexnost. Řešení do sebe zapadají jako dílky mozaiky a dávají logiku i z dlouhodobého hlediska – nikoliv aktuálně „hořících“ potřeb. Přáli bychom si, aby inspirace s Podbořan dosáhla širokého rozmachu, nejen na Lounsku.

Podbořany

Okres Louny, Ústecký kraj
inovacenávrat dřevinobec2030odpadové hospodářstvísoběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote