soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

O životní prostředí se postaráme sami. Příklad environmentálního přístupu Podbořan a okolních obcí.

V Podbořanech v Ústeckém kraji zvolili komplexní strategii přístupu města k energetice a klimatu. Přecházejí na čistší zdroje, pečují o přírodu a efektivně zacházejí s místními zdroji i odpadem. V odpadovém hospodářství se vydali po sice trnitější, zato však efektivnější a finančně úspornější cestě. Narozdíl od řešení „na klíč“ dodaného třetí stranou, zorganizovali řešení vlastní. Vyžaduje sice víc práce, ale přináší významnou úsporu nákladů.

Zdroj fotografie: Laurenica Helásková, podborany.net

Odpadové hospodářství

Společníci společnosti Skládka Vrbička s.r.o jsou pouze obce. A sice celkem 37 z okolí Podbořan na Lounsku. „Hlavní výhodou je to, že kontrolujeme veškeré finanční toky kolem odpadů,“ vysvětluje starosta Radek Reindl. Tím ovšem aktivity Podbořan v odpadovém hospodářství nekončí. Ještě v tomto roce dokončí nový svozový dvůr. Zatím „nepovinné“ kontejnery na biomasu jsou v Podbořanech samozřejmostí. Následujícím projektem je vlastní třídící závod, na který již získali stavební povolení. Jeho součástí bude zařízení na zpracování vytříděných plastů depolymerizací. O jeho financování v současnosti jednají obce se soukromými investory.

Čistší zdroje vytápění

Většina kotelen v Podbořanech je plynových. Jejich ekologická stopa je vysoká, nehledě na současnou cenu plynu. Lokální soběstačnost obce je rovněž tématem, který lomcuje obcemi po celé ČR v souvislosti s energetickou krizí. 170 ha městských lesů je výhodným zdrojem dřevní štěpky, která bude tvořit nový základ pro vytápění.

Enviromnentální strategie

Odpadové hospodářství i energetická koncepce je součástí širšího systému environmentální strategie Podbořan. „Nové rezidenční výstavby a např. výstavbu sportovní haly realizujeme s technologií zasakování dešťové vody. Máme vydáno stavební povolení na stavbu rybníka 0,8 ha. Vysadili jsem 6 km větrolamů za 7 mil korun, vysázeli jsem 3km hruškových alejí na obnovených polních cestách a 40 km javorových stromořadí kolem melioračních kanálů a polních cest. Udržujeme 7ha stepních trávníků s vzácnou květenou na pozemcích města,“ vyjmenovává detaily environmentální strategie starosta Radek Reindl.

Za projekt OBEC 2030 oceňujeme hlavně komplexnost. Řešení do sebe zapadají jako dílky mozaiky a dávají logiku i z dlouhodobého hlediska – nikoliv aktuálně „hořících“ potřeb. Přáli bychom si, aby inspirace s Podbořan dosáhla širokého rozmachu, nejen na Lounsku.

Podbořany

Okres Louny, Ústecký kraj
inovacenávrat dřevinobec2030odpadové hospodářstvísoběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž