soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

A co čolci, mají si kde hrát? Obnova biotopu v obci Rudka na jižní Moravě.

Komunitní život je důležitý, ovšem často si stěžujeme na jeho ústup z českých luhů a hájů. Co mohou obce udělat? Mohou podpořit vznik / návrat komunitního života mimo jiné vytvářením prostor pro setkávání občanů. Nemluvíme o hospodách. Dnes, kdy hovoříme o potřebě ochrany klimatu, by environmentální smýšlení mělo být součástí veškerého obecního plánování. Pojďme se podívat na příklad obce Rudka v Jihomoravském kraji. Nově obnovený biotop vrací do přírody lidi i čolky.

Člověk je od nepaměti spojen s přírodou, je její součástí. Dochází ke změně klimatu, proto environmentální odpovědnost je výzvou pro každého z nás. Jsme přesvědčeni, že vše spolu souvisí a snaha o nápravu musí být koncepční a celková,“ začíná vyprávět starostka Marie Jirglová. Názorně tím demonstruje environmentáklní přemýšlení obce Rudka v Jihomoravském kraji.

Na návsi obce se odnepaměti nachází rybník. Babičky vyprávějí, jak jeho hladinu křižovaly husy a kachny, na jeho březích se ráchala děcka, která tu a tam ulovila čolka. Rybník je významným krajinným prvkem a leží v záplavovém území potoka Bobrava. Zub času na rybníčce však zahlodal. Hráze byly porušené a propouštěly vodu. Odtékající voda odplavovala zeminu a tvořily se kaverny a docházelo k záplavám v obci.

Obnova biotopu v obci Rudka

Obec Rudka revitalizovala biotop nejen rybníka, ale i potoka a souvisejících tůněk. Zkapacitnili tím průtok a opravou zdí dosáhli snížení povodňových průtoků v povodí. Odbahněním se zlepšila čistota vody a zvýšila se kapacita vodního díla. „Celé dílo slouží k zadržování vody v krajině, přispívá ke zlepšení klimatu a v neposlední řadě tvoří estetickou dominantu obce,“ pochvaluje si starostka Jirglová.

Přes mokřady se nyní můžete projít po nově vybudovaném chodníčku do volné přírody. Cestou uvidíte obnovené tůňky, které slouží jako útočiště a místo rozmnožování žab a čolků obecných, kteří se do přírody vracejí. Nově vybudovaná stezka je pro místního i turistu vítanou příležitostí odpočinku a procházek. V centrální části obce na rybník navazuje nově vybudovaný parčík osázený tradiční květenou a ozvláštněný přírodní kamennou fontánkou. „Vzniklo tak další příjemné místo pro posezení a setkávání občanů,“ uzavírá vyprávění Marie Jirglová.

Rudka

Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
obec2030obnova biotopuRudka

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote