soutěž
Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022, Voda

A co čolci, mají si kde hrát? Obnova biotopu v obci Rudka na jižní Moravě.

Komunitní život je důležitý, ovšem často si stěžujeme na jeho ústup z českých luhů a hájů. Co mohou obce udělat? Mohou podpořit vznik / návrat komunitního života mimo jiné vytvářením prostor pro setkávání občanů. Nemluvíme o hospodách. Dnes, kdy hovoříme o potřebě ochrany klimatu, by environmentální smýšlení mělo být součástí veškerého obecního plánování. Pojďme se podívat na příklad obce Rudka v Jihomoravském kraji. Nově obnovený biotop vrací do přírody lidi i čolky.

Člověk je od nepaměti spojen s přírodou, je její součástí. Dochází ke změně klimatu, proto environmentální odpovědnost je výzvou pro každého z nás. Jsme přesvědčeni, že vše spolu souvisí a snaha o nápravu musí být koncepční a celková,“ začíná vyprávět starostka Marie Jirglová. Názorně tím demonstruje environmentáklní přemýšlení obce Rudka v Jihomoravském kraji.

Na návsi obce se odnepaměti nachází rybník. Babičky vyprávějí, jak jeho hladinu křižovaly husy a kachny, na jeho březích se ráchala děcka, která tu a tam ulovila čolka. Rybník je významným krajinným prvkem a leží v záplavovém území potoka Bobrava. Zub času na rybníčce však zahlodal. Hráze byly porušené a propouštěly vodu. Odtékající voda odplavovala zeminu a tvořily se kaverny a docházelo k záplavám v obci.

Obnova biotopu v obci Rudka

Obec Rudka revitalizovala biotop nejen rybníka, ale i potoka a souvisejících tůněk. Zkapacitnili tím průtok a opravou zdí dosáhli snížení povodňových průtoků v povodí. Odbahněním se zlepšila čistota vody a zvýšila se kapacita vodního díla. „Celé dílo slouží k zadržování vody v krajině, přispívá ke zlepšení klimatu a v neposlední řadě tvoří estetickou dominantu obce,“ pochvaluje si starostka Jirglová.

Přes mokřady se nyní můžete projít po nově vybudovaném chodníčku do volné přírody. Cestou uvidíte obnovené tůňky, které slouží jako útočiště a místo rozmnožování žab a čolků obecných, kteří se do přírody vracejí. Nově vybudovaná stezka je pro místního i turistu vítanou příležitostí odpočinku a procházek. V centrální části obce na rybník navazuje nově vybudovaný parčík osázený tradiční květenou a ozvláštněný přírodní kamennou fontánkou. „Vzniklo tak další příjemné místo pro posezení a setkávání občanů,“ uzavírá vyprávění Marie Jirglová.

Rudka

Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
obec2030obnova biotopuRudka

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž