soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Dříve bioodpad, dnes surovina pro výrobu hnojiva. Kompostárna v obci Koclířov je ukázkou komunitního využití technologie, kterou známe staletí.

Bioodpad je klasickým a těžko zpochybnitelným příkladem skutečnosti, že na slovo „odpad“ jako takové bychom měli zapomenout. Místo toho bychom měli začít uvažovat nad termínem „surovina pro další využití“. V energetice odpad (nejen ten bio) známe jako zdroj výroby elektřiny i tepla. Elegantní využití suroviny zvané bioodpad ale znaly již naše prababičky. Dnes se k tomuto řešení vracíme a přidáváme mu kolektivní prvek. Jedním z příkladů je kompostárna v obci Koclířov v Pardubickém kraji.

Historie kolektivního kompostování v Koclířově se začala psát v roce 2014. Přispělo k ní i dvojí využití dotačního programu OPŽ. Dnes má místní kompostárna kapacitu zhruba 700 tun zpracovávaného materiálu. Bio odpad si sváží v obci sami, v sezóně dvakrát týdně. Mimo to mohou občané přivést ve vybraných termínech svůj bioodpad přímo na kompostárnu svépomocí.

Kromě dodávek od občanů si produkuje obec Koclířov svou surovinu i sama z obecních pozemků. Vyprodukovaný kompost se používá pro pozemky obce a to i ve spolupráci s rodinnou farmou, která v obci působí.

Projekt nebyl těžký,“ líčí zkušenosti starosta Koclířova Jiří Tesař, „je tedy potřeba se tomu věnovat a znát určité věci okolo kompostování. Důležité je mít dobrou a kvalitní techniku a lidi co tam pracují.“ Přínos pro obec hodnotí starosta jako obrovský. „Získáváme kvalitní hnojivo, které vracíme zpět do pozemků a pomáháme mít hezkou zeleň a přírodu v obci,“ což je samozřejmě hlavním zamýšleným účelem projektu. Efekt to má ale i vedlejší: „Nemáme po obci černé skládky s bioodpadem,“ pochvaluje si starosta Tesař.

Za OBEC 2030 dodáváme, že se těšíme na dobu, kdy kolektivní kompostárna bude standardním řešením každého lidského sídla (minimálně tedy těch, kde si lidé nekompostují vlastní bioodpad na zahrádce sami). Říkat jakémukoliv biologickému materiálu „odpad“ je už dnes poměrně vintage. Jsme za to rádi.

Koclířov

Okres Svitavy, Pardubický kraj
bioodpadkompostárnaobec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote