soutěž
Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

OBEC 2030 se v roce 2023 zaměří na podporu komunitní energetiky

Energetický projekt SMS ČR nazvaný OBEC 2030 vstupuje do pátého kalendářního roku svojí existence. V českém prostředí rozvoje venkova se etabloval jako klíčová platforma pro komunikaci tzv. rurální energetiky, tedy energetika regionů, malých obcí a venkovských oblastí. V protikladu k centrální, nejčastěji státem nebo jeho společnosmi řízené energetice, energetika rurální sestává z malých řešení, které zdroj a spotřebu energií nacházejí ve svém regionu. Taková řešení pomohl projekt OBEC 2030 realizovat, propagovat a etablovat jako příklady dobré praxe. Mimochodem, uspořádali jsme již dva ročníky soutěže o nejvíce inovativní projekt tohoto typu. V roce 2022 jej vyhrála Červená Voda díky realizaci obnovy biotopu. Na stupni vítězů se umístily též energeticky soběstačné Kněžice a inovativní Trojanovice. 

Světem (nejen) rurální energetiky hýbe nový trend a ten se jmenuje komunitní energetika. Jeho technickým základem jsou i nadále lokální řešení, zpracovávající lokální surovinu za účelem její přeměny v energii, která je spotřebována v regionu. Do hry ale vstupují noví hráči a těmi jsou místní “malí” aktéři. Vedle obcí se na energetickém ekosystému začínají podílet místní podnikatelé, zemědělci, ale především angažovaní občané. Vznikají nová, na neziskovém principu založená společenství, zvaná energetické komunity. Prvním z těchto úkolů je zavedení energetického managementu a následně systému sdílení a účtování energií mezi členy. 

Pokud dnes energie vyrábím víc, než sám potřebuji, odprodám tento přebytek prostřednictvím obchodníka distributorovi. Od téhož (nebo i jiného) obchodníka pak tu samou energii koupí můj soused, obohacenou o marži oněch obchodníků a distribuční poplatek. V systému komunitní energetiky si přebytky sdílíme sami mezi sebou. Žádné další společnosti k tomu nepotřebujeme. Energetická společenství bychom proto měli postupně zakládat a seznamovat se s jejich činností. Žádná velká věda. Několik nových znalostí se nám ovšem šikne 🙂

Komunitní energetika. Kde začít?

Pomůže nám v tom právě projekt OBEC 2030. Jeho prvním krokem v Novém roce je spuštění speciální microsite věnující se výhradně problematice komunitní energetiky. Ostatní energetická témata samozřejmě nevypustíme. Těšte se na elektromobilitu, malé zdroje elektřiny na obcích, příklady praxe od nás i ze světa a mnoho dalšího.

OBEC 2030 Vám přeje úspěšný vstup do Nového roku a jako první materiál k prostudování doporučuje:

Profilový obrázek pochází z obce Kyšice. Nádherně ilustruje způsob komunitní práce. Zde se jedná o dřevinu okrasnou, ale stejně dobře se může komunita zasadit i o pěstování dřeviny energetické, která může být zdrojem pro výrobu tepla v místní kotelně na biomasu.
energetická komunitakomunitní energetikaobec 2030rurální energetikasoběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote