soutěž
Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022, Voda

Lány rozorány, sucha nevítány. Jak v obci Kozlany vrací vodu do krajiny.

Na velkých monokulturních lánech se dobře jezdí s kombajnem, ale to je tak jediná výhoda, která se o tomto způsobu zemědělství dá říct. Negativa jednoznačně převažují. Eroze, znehodnocení a vysychání půdy či ztráta biodiverzity patří mezi ty základní. S tímto neblahým dědictvím nyní musíme bojovat. V mnoha případech se nám to daří. Například obec Kozlany v Jihomoravském kraji úspěšně vrací vodu do krajiny. Ve vyprahlé krajině obnovili rybník a mokřady v rámci projektu revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka.

Následky monokulturního hospodaření

Obec Kozlany se nachází v oblasti s intenzivním zemědělským hospodařením na velikých lánech. Donedávna neměla obec kromě malé vodní nádrže žádnou vodní plochu, přitom z vyprávění babiček a starých map víme ,že okolí Rostěnického lemovaly v minulosti louky a mokřady. Jenže ty vzaly za své při rozvoji zemědělské velkovýroby. Jejím následkem došlo k odvodnění. Postupem času se však odvodňovací drenáže meliorace zanášely a opět docházelo k podmáčení půdy, kterou již zemědělci nemohli obdělávat. V posledním desetiletí pak přišly veliká sucha.

Obnovený rybník v obci Kozlany

Znehodnocení naší krajiny a sucha byla základem toho, když se při zpracovávání územního plánu obce Kozlany začalo uvažovat o dalších vodních plochách kolem potoka,“ vypráví starosta obce Kozlany Karel Pospíšil. Na místech, kde se dle starých plánů voda vyskytovala, tak obnovili vodní nádrž. Rybník má nápustný objekt z Rostěnického potoka, který vede přes několik tůní a mokřadů a ústí do toho malého rybníčku odděleného hrázkou. V hrázce je malé dřevěné stavidlo, kterým voda již natéká do nádrže rybníka. Na ploše asi dvou hektarů kolem vodní nádrže vysázeli stromy a keře. Ty mají stínící funkci a esteticky pomáhají rybník zvýraznit jako významný krajinný prvek. „V mokřadech a v keřovém porostu kolem nich se objevují ptáci a živočichové, kteří na rozpálené zemědělské půdě nikdy vidět nebyli,“ těší se novému stavu starosta Pospíšil.

S tíží nevhodného hospodaření budeme ještě dlouhou dobu bojovat. Plošné řešení neexistuje a bude tak o jednotlivých krocích. Kombinace environmentálního hlediska s estetickým je tou správnou. Vyprahlou krajinu nikdo z nás nechceme a proběhnout či projít s pejskem se také raději jdeme do stínu stromů mezi kuňkající žabičky, než do nekonečných lánů pšenice.

Kozlany

Jihomoravský kraj, okres Vyškov
Kozlanynávrat dřevinobec2030rybníksoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž