soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Lány rozorány, sucha nevítány. Jak v obci Kozlany vrací vodu do krajiny.

Na velkých monokulturních lánech se dobře jezdí s kombajnem, ale to je tak jediná výhoda, která se o tomto způsobu zemědělství dá říct. Negativa jednoznačně převažují. Eroze, znehodnocení a vysychání půdy či ztráta biodiverzity patří mezi ty základní. S tímto neblahým dědictvím nyní musíme bojovat. V mnoha případech se nám to daří. Například obec Kozlany v Jihomoravském kraji úspěšně vrací vodu do krajiny. Ve vyprahlé krajině obnovili rybník a mokřady v rámci projektu revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka.

Následky monokulturního hospodaření

Obec Kozlany se nachází v oblasti s intenzivním zemědělským hospodařením na velikých lánech. Donedávna neměla obec kromě malé vodní nádrže žádnou vodní plochu, přitom z vyprávění babiček a starých map víme ,že okolí Rostěnického lemovaly v minulosti louky a mokřady. Jenže ty vzaly za své při rozvoji zemědělské velkovýroby. Jejím následkem došlo k odvodnění. Postupem času se však odvodňovací drenáže meliorace zanášely a opět docházelo k podmáčení půdy, kterou již zemědělci nemohli obdělávat. V posledním desetiletí pak přišly veliká sucha.

Obnovený rybník v obci Kozlany

Znehodnocení naší krajiny a sucha byla základem toho, když se při zpracovávání územního plánu obce Kozlany začalo uvažovat o dalších vodních plochách kolem potoka,“ vypráví starosta obce Kozlany Karel Pospíšil. Na místech, kde se dle starých plánů voda vyskytovala, tak obnovili vodní nádrž. Rybník má nápustný objekt z Rostěnického potoka, který vede přes několik tůní a mokřadů a ústí do toho malého rybníčku odděleného hrázkou. V hrázce je malé dřevěné stavidlo, kterým voda již natéká do nádrže rybníka. Na ploše asi dvou hektarů kolem vodní nádrže vysázeli stromy a keře. Ty mají stínící funkci a esteticky pomáhají rybník zvýraznit jako významný krajinný prvek. „V mokřadech a v keřovém porostu kolem nich se objevují ptáci a živočichové, kteří na rozpálené zemědělské půdě nikdy vidět nebyli,“ těší se novému stavu starosta Pospíšil.

S tíží nevhodného hospodaření budeme ještě dlouhou dobu bojovat. Plošné řešení neexistuje a bude tak o jednotlivých krocích. Kombinace environmentálního hlediska s estetickým je tou správnou. Vyprahlou krajinu nikdo z nás nechceme a proběhnout či projít s pejskem se také raději jdeme do stínu stromů mezi kuňkající žabičky, než do nekonečných lánů pšenice.

Kozlany

Jihomoravský kraj, okres Vyškov
Kozlanynávrat dřevinobec2030rybníksoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote