soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Chovejte se ekologicky! Obec Mariánské Radčice příspívá občanům na čistší vytápění.

Jak motivovat vlastníky rodinných domů ke snížení energetické náročnosti jejich budov? Zeptejte se v obci Maríánské Radčice v Ústeckém kraji – kraji, kde uhlí v posledních desetiletích hrálo klíčovou roli v životech obyvatel. Odpověď je jednoduchá. Samozřejmě finančně. Pokud se občané vejdou do čtvrt milionu, obec jim nový ekologický zdroj vytápění víceméně pořídí (s minimálním přispěním).

Obec Mariánské Radčice poskytuje finanční dotaci za účelem výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva nebo zastaralých energeticky náročnějších bezspalinových zdrojů tepla v rodinných domech za nové, bezspalinové zdroje tepla. Dotace se také týká na pořízení solárních systémů a domácích fotovoltaických elektráren.

Důvodem podpory je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí a ovzduší snížením emisí prachových částic ze zastaralých lokálních topenišť,“ vysvětluje starosta Jaroslav Sikora. Obec vypsala dotační program čistě ze svého rozpočtu.

Kdo dotaci získá

Občané, kteří topí tuhými palivy, si díky tomu mohou pořídit elektrické tepelné čerpadlo, elektrokotel (splňující parametry definované EK), ale i kotel a čerpadlo na elektřinu spojený se solárním systémem.

Předpokládaný celkový objem financí alokovaných na dotační program činí 23 milionů Kč. Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace je 95% způsobilých výdajů, nejvýše však 250 tisíc Kč.

Zatím zažádalo dotaci cca 60% majitelů rodinných domů v obci,“ pochvaluje si starosta. „30% již dotaci vyčerpalo. Lidé si pořizují hlavně tepelná čerpadla. Nu a ti, kteří již čerpadla mají, investují do domácích fotovoltaických elektráren.

Mariánské Radčice

Ústecký kraj, okres Most
fotovoltaikaMariánské Radčiceobec2030tepelné čerpadlovytápění

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote