soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

Chovejte se ekologicky! Obec Mariánské Radčice příspívá občanům na čistší vytápění.

Jak motivovat vlastníky rodinných domů ke snížení energetické náročnosti jejich budov? Zeptejte se v obci Maríánské Radčice v Ústeckém kraji – kraji, kde uhlí v posledních desetiletích hrálo klíčovou roli v životech obyvatel. Odpověď je jednoduchá. Samozřejmě finančně. Pokud se občané vejdou do čtvrt milionu, obec jim nový ekologický zdroj vytápění víceméně pořídí (s minimálním přispěním).

Obec Mariánské Radčice poskytuje finanční dotaci za účelem výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva nebo zastaralých energeticky náročnějších bezspalinových zdrojů tepla v rodinných domech za nové, bezspalinové zdroje tepla. Dotace se také týká na pořízení solárních systémů a domácích fotovoltaických elektráren.

Důvodem podpory je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí a ovzduší snížením emisí prachových částic ze zastaralých lokálních topenišť,“ vysvětluje starosta Jaroslav Sikora. Obec vypsala dotační program čistě ze svého rozpočtu.

Kdo dotaci získá

Občané, kteří topí tuhými palivy, si díky tomu mohou pořídit elektrické tepelné čerpadlo, elektrokotel (splňující parametry definované EK), ale i kotel a čerpadlo na elektřinu spojený se solárním systémem.

Předpokládaný celkový objem financí alokovaných na dotační program činí 23 milionů Kč. Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace je 95% způsobilých výdajů, nejvýše však 250 tisíc Kč.

Zatím zažádalo dotaci cca 60% majitelů rodinných domů v obci,“ pochvaluje si starosta. „30% již dotaci vyčerpalo. Lidé si pořizují hlavně tepelná čerpadla. Nu a ti, kteří již čerpadla mají, investují do domácích fotovoltaických elektráren.

Mariánské Radčice

Ústecký kraj, okres Most
fotovoltaikaMariánské Radčiceobec2030tepelné čerpadlovytápění

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž