soutěž
Dobrá praxe, Geotermální energie, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Instalaci zdroje geotermální energie v Městečku Trnávka vhodně spojili s kompletní energetickou optimalizací budovy mateřské školy

O potenciálu geotermální energie v rámci tzv. mělké geotermie (mGTE) jsme hovořili v jiném příspěvku. Ukázali jsme v něm, že potenciál tohoto zdroje výroby a ukládání (!) energie se nachází v podstatě po celé naší republice, která má vynikající podmínky pro to, aby se stala světovým leaderem v tomto druhu využívání energie zemského jádra. Využití je široké – od komerčních objektů ve velkých městech, po obecní budovy. Příkladem druhého zmíněného budiž Městečko Trnávka v Pardubickém kraji.

Jak to funguje

Geotermální energii popisujeme velmi zjednodušeně jako energii, kterou vydává zemské jádro. Desítky metrů pod zemí se nachází ohřátá hornina (případně podzemní jezero), jejíž energii lze využít na povrchu prostřednictvím vrtů, které jsou umístěny v takové hloubce pod zemí (nejčastěji více než 40m), kde je celoročně stabilní teplota.

Takové čerpadlo si představte jako ledničku. Až na to, že narozdíl od ní neodebírá teplo vloženým potravinám, ale právě z venkovního prostředí, tedy nahřáté horniny. Podobně jako lednička využívá vlastností speciální látky (chladivo), která se stlačením zahřívá, expanzí ochlazuje a mění v plyn. Teplo ze země ohřívá nemrznoucí kapalinu, která potrubím proudí do výměníku tepelného čerpadla. Poté předá energii do topné vody. Takový vrt je poměrně úzkou sondou o průměru cca 10cm. Potřebná hloubka se mění podle složení půdy, ale obecná poučka praví 12m do hloubky na 1kW.

Tepelná čerpadla země-voda mají nejvyšší účinnost, proto jsou vhodná i pro ta místa, kde jsou zimy takové, že děti až do dubna nevylezou zpoza pece (dříve, dnes zpoza čerpadla). Jako například ve školách či školkách.

Mateřská škola v Městečku Trnávka

V roce 2012 se v Městečku Trnávka rozhodli k energetické optimalizaci budovy mateřské školy. Došlo k zateplení obvodového obvodového pláště budovy, včetně střechy, výměny oken a dveří. Současně nahradili zdroj vytápění budovy a ohřevu TUV.

Původně akumulační kamna a ohřev TUV pomocí několika bojlerů nahradilo právě tepelné čerpadlo země – voda. Zdrojem nizkokapacitního tepla pro mateřskou školu jsou tak dva hloubkové vrty 130 a 132 m. Při takovém projektu je zároveň potřeba myslet na soustavu vytápění, protože ne každá je vhodná. Podobně tomu bylo i v Městečku Trnávka, kde byl nainstalován radiátorový teplotní systém.

V projektu OBEC 2030 věříme v obrovský potenciál geotermální energie. Oproti všem mýtům je její dostupnost skutečně široká a týká se většiny našeho území. Navíc, stále se věnujeme mělké GTE. Potenciál té hluboké se mapuje (např. ve špičkovém vědeckém centru RINGEN v Litoměřicích). Teplo země může být významným zdrojem tepla našich domovů a to už relativně rychle. Městečku Trnávka proto děkujeme, že slouží jako příklad toho, že takové řešení je možné i na malém obci. Tedy městečku.

Městečko Trnávka

Okres Svitavy, Pardubický kraj
geotermální energieGTEobec2030soběstačná obecsoutěžtepelné čerpadlo

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote