soutěž
Fotovoltaika, Novinky

Nová Zelená úsporám: příležitost pro energetickou optimalizaci obecních bytových domů

Nacházíme se v mezidobí, kdy čerpání prostředků pro energetickou optimalizaci (a nejen jich) je složité z důvodu přechodu na nové programové období. Peníze z předchozího jsou již takřka vyčerpány a výzvy pro období 2021-2027 ještě nejsou zformulovány. Obecně očekáváme, že na podzim již bude možné začít žádat. Ovšem již dnes nabízí program Nová Zelená úsporám příležitost pro energetickou optimalizaci obecních bytových domů.

Využití programu Nová zelená úsporám na obcích

Využití programu Nová zelená úsporám na obcích je příležitostí především pro občany a soukromé subjekty. Jejich domy se mohou stát efektivnějšími, úspornějšími a ve výsledku i zelenějšími. OBCE mohou žádat v tomto programu o peníze na zefektivnění obecních bytových domů. Není výjimkou, že obec takový „byťák“ vlastní. Může ho používat pro účely sociálního bydlení, ubytování seniorů, či prostě pronajímat bytové jednotky občanům.

Fotovoltaická elektrárna na obecní bytový dům

Fotovoltaická elektrárna na bytový dům je jednou z příležitostí, jejichž podporu Nová zelená úsporám nabízí. Řešení jsou nasnadě a vlastní výrobou energie může takový bytový dům ušetřit mnohdy i více než 50% nákladů na elektřinu. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, nebo také pro ohřev teplé vody. A pochopitelně i pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Obec, která je vlastníkem bytového domu, může o dotaci zažádat. Výše dotace se stanovuje systémem, o němž odborníci již dlouho snili. Za každý 1 kWp instalovaného výkonu činí 10 000 Kč (či totéž za každý 1 kWh el. akumulačního systému). Výsledná dotace může dosáhnout až do výše 500 tis. Kč.

Kromě výroby elektřiny samotné je podporován i solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla. Je možné čerpat až 20 000 Kč na bytovou jednotku.

Možnosti pro instalaci fotovoltaiky na jiné obecní budovy

Na dotační tituly, ulehčující instalaci fotovoltaiky na jiné obecní budovy, stále ještě čekáme. Vypsány by měly být na přelomu tohoto roku s rokem následujícím. Pokud ovšem máte v obci již dnes budovu se spotřebou nad 30MWh ročně, můžete uvažovat o řešení typu „fotovoltaika za korunu“. Narozdíl od dotace není vyžadována vaše finanční spoluúčast a ani nemusíte plnit podmínky dotačních titulů. Stavbu i provoz financuje dodavatel, jemuž splácíte z úspor, které elektrárna generuje. Po 15 letech se elektrárna stává Vaším obecním vlastnictvím. Více se dočtete zde. Tento druh financování již například dnes využívají v severomoravské obci Nemile.

Další možnosti programu Nová zelená úsporám

Fotovoltaika není jediným řešením, které můžete díky programu Nová zelená úsporám na vašich obecních bytových domech realizovat. Financovat můžete samozřejmě zateplení či výměnu zdroje vytápění. Opomenuta by ale neměla zůstat ani možnost čerpat dotaci na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zalévat zahrádku či splachovat záchod pitnou vodou v případě, že dešťovky máme dostatek, bychom měli konečně už začít považovat za hřích.

Opomenout bychom neměli ani možnost čerpat dotaci na možnost vybudování zelené střechy na bytovém domu či využití tepla z odpadní vody.

Ovšem pozor – obec coby vlastník bytového domu může prostřednictvím programu Nová zelená úsporám podpořit i elektromobilitu! Takový bytový dům si totiž může pořídit dobíjecí stanici, na níž získá podporu až 30 tisíc Kč.

Bonus za využití více opatření

Jak se říká, to nejlepší nakonec. Nové dotační tituly, nejen ten, o němž nyní hovoříme, totiž budou povětšinou motivovat ke komplexnosti, spíše než k jednotlivým na sebe nenavazujícím opatřením. To je správná cesta – když už něco dělám, dělám to pořádně.

Když uvažujete nad rekonstrukcí obecního bytového domu, zkuste do projektu zahrnout fotovoltaickou elektrárnu s ohřevem vody, systém pro využití vody dešťové, vybudujte zelenou střechu, vyměňte starý zdroj vytápění a řešte rovnou i vzduchotechniku. Jako třešničku na dortu mohou obyvatelé dobíjet u domu elektromobil prostřednictvím dobíjecí stanice.

Detaily o programu Nová Zelená úsporám pro bytové domy najdete zde. Na nás v programu OBEC 2030 se neváhejte obrátit kdykoliv nad podobným řešením uvažujete. Nezávisle a zdarma poradíme a pomůžeme i potenciální řešení dovést do realizace.

fotovoltaikafotovoltaika za korunuFVEinovativní obecnová zelená úsporámobec2030soběstačná obeczelená úsporám

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž