soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Novinky, Osvětlení, Soutěž

Osvětlení kolumbária v Čavisově sluneční energií soutěží o Inovativní OBEC 2030

Přiznám se, že mě paní starostka Jana Dedková v prvním telefonátu poněkud vylekala. „Nevím, jestli se to do soutěže hodí,“ povídá, „my jsme rekonstruovali hřbitov.“ Inovativní hřbitov jsme, jářku, v soutěži zatím neměli, říkal jsem si v duchu. Ale vše se záhy vyjasnilo. V Čavisově vytvořili velmi pěkný a poměrně unikátní projekt: osvětlení kolumbária sluneční energií.

Osvětlení kolumbária

Pokud podobně jako autor tohoto článku nevíte, co je kolumbárium, pak věřte, že v původním latinském významu columbarium znamenalo holubník. Etymologický vývoj slova jej ovšem posunul do poněkud jiné podoby. Jedná se o samostatnou hřbitovní stavbu, kde jsou do výklenků ukládány urny s ostatky zemřelých. Konkrétně pak v Čavisově doplněno o výklenek se sochou Panny Marie.

V obci Čavisov je toto kolumbárium celodenně osvětleno a tudíž je s ním spojen nezanedbatelný energetický výdej. Jenomže čavisovští si také všimli toho, že na jejich obec dosti svítí slunce, které jim pomůže tento výdej minimalizovat. A místní hřbitov se stal skutečně inovativní,

Na objekt kolumbária umístili hybridní elektrárnu, kterou tvoří amorfní fotovoltaické panely (4 ks) a baterky umístěné v sousední místnosti. Přes den je jejich kapacita zásobena energií ze slunce. V noci jsou baterky dle potřeby dobíjeny ze sítě veřejného osvětlení. Aby bylo řešení i architektonicky zajímavé, fotovoltaické panely tvoří současně stříšku nad vstupem a jsou zakomponovány do objektu tak, že neruší jeho celkový vzhled.

Tímto projektem jsme chtěli ukázat, že také na místě jako je hřbitov je možné využít environmentálně zodpovědný zdroj energie,“ dodává starostka Dedková. A já se tímto veřejně omlouvám za úvodní výraz údivu a do soutěže držím palce. Školy, školky, úřady, čistírny odpadních vod, to všechno jsme tu už měli. Ale z obnovitelných zdrojů zásobovaný hřbitov v projektu OBEC 2030 prezentujeme poprvé. A s hrdostí.

bateriefotovoltaikahřbitovinovativní obecobec2030osvětlení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž