soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Osvětlení, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Osvětlení kolumbária v Čavisově sluneční energií soutěží o Inovativní OBEC 2030

Přiznám se, že mě paní starostka Jana Dedková v prvním telefonátu poněkud vylekala. „Nevím, jestli se to do soutěže hodí,“ povídá, „my jsme rekonstruovali hřbitov.“ Inovativní hřbitov jsme, jářku, v soutěži zatím neměli, říkal jsem si v duchu. Ale vše se záhy vyjasnilo. V Čavisově vytvořili velmi pěkný a poměrně unikátní projekt: osvětlení kolumbária sluneční energií.

Osvětlení kolumbária

Pokud podobně jako autor tohoto článku nevíte, co je kolumbárium, pak věřte, že v původním latinském významu columbarium znamenalo holubník. Etymologický vývoj slova jej ovšem posunul do poněkud jiné podoby. Jedná se o samostatnou hřbitovní stavbu, kde jsou do výklenků ukládány urny s ostatky zemřelých. Konkrétně pak v Čavisově doplněno o výklenek se sochou Panny Marie.

V obci Čavisov je toto kolumbárium celodenně osvětleno a tudíž je s ním spojen nezanedbatelný energetický výdej. Jenomže čavisovští si také všimli toho, že na jejich obec dosti svítí slunce, které jim pomůže tento výdej minimalizovat. A místní hřbitov se stal skutečně inovativní,

Na objekt kolumbária umístili hybridní elektrárnu, kterou tvoří amorfní fotovoltaické panely (4 ks) a baterky umístěné v sousední místnosti. Přes den je jejich kapacita zásobena energií ze slunce. V noci jsou baterky dle potřeby dobíjeny ze sítě veřejného osvětlení. Aby bylo řešení i architektonicky zajímavé, fotovoltaické panely tvoří současně stříšku nad vstupem a jsou zakomponovány do objektu tak, že neruší jeho celkový vzhled.

Tímto projektem jsme chtěli ukázat, že také na místě jako je hřbitov je možné využít environmentálně zodpovědný zdroj energie,“ dodává starostka Dedková. A já se tímto veřejně omlouvám za úvodní výraz údivu a do soutěže držím palce. Školy, školky, úřady, čistírny odpadních vod, to všechno jsme tu už měli. Ale z obnovitelných zdrojů zásobovaný hřbitov v projektu OBEC 2030 prezentujeme poprvé. A s hrdostí.

bateriefotovoltaikahřbitovinovativní obecobec2030osvětlení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote