soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Průkopníci z Litultovic. Energetická komunita je v republice unikát

Městys Litultovice v Moravskoslezském kraji patří s 916 obyvateli a rozlohou 1035 hektarů k menším obcím západního Opavska. To ale neznamená, že by zde nemohl vzniknout inspirativní projekt i pro ostatní obce a města. Právě naopak, v Litultovicích se nyní rodí unikátní energetická komunita.

Pilotní projekt, který je přihlášený do soutěže inovativních obcí, připravily Litultovice ve spolupráci se skupinou ČEZ. Spočívá ve vytvoření komunity podílející se na výrobě a spotřebě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, primárně z fotovoltaických panelů, a to přímo v daném místě. Co se zde ze sluneční energie vyrobí, to se zde také z naprosté většiny spotřebuje. Případné přebytky „přetečou“ do sítě.

Cílem projektu je ukázat, jak (a jestli) mohou u nás energetické komunity fungovat. Obdobné projekty zatím známe spíše jen ze zahraničí, například z Německa. „Šli jsme do toho především s tím, abychom ověřili, jak bude energetická komunita fungovat v praxi. Věřím, že je to v dnešní divočejší energetické době jedna z cest, jak mohou obyvatelé na venkově získat, minimálně během části roku, levnější elektřinu,“ říká starosta Jan Birgus. Inovativní přístup v Litultovicích není žádná novinka. Městys už před časem pořídil například nové LED veřejné osvětlení a optimalizují zde také nakládání s odpady.

Dokonalý přehled

Naší výhodou bylo, že už máme jeden zdroj komunitní energetiky, a to fotovoltaické panely na mateřské školce. Do projektu energetické komunity jsme zahrnuli další obecní budovy a pět rodinných domů, abychom komunitu vzorkově pokryli,“ uvádí Jan Birgus. Pokud se projekt osvědčí, do budoucna by mohly fotovoltaické panely pokrýt i střechy dalších obecních budov a komunita by se mohla rozšířit.

Jak to funguje v praxi? Elektřina, kterou nyní vyrobí panely na střeše školky a která se nespotřebuje přímo v MŠ, je k dispozici ostatním členům komunity a členové bez vlastního zdroje obnovitelné elektrické energie ji čerpají přednostně před elektrickou energií z distribuční soustavy. Nainstalované sekundární měřáky pak jednoznačně vyčíslí, kdo kolik energie vyrobil, kdo jí kolik (a odkud) spotřeboval, kolik nevyužité energie případně odešlo do distribuční soustavy, to vše se promítne do následného vyúčtování. Aktuální spotřebu v reálném čase lze sledovat prostřednictvím mobilní aplikace.

Do budoucna by se do komunity měly zapojit i základní škola, hasičská zbrojnice nebo pošta i další rodinné domy. Klíčové bude pro rozvoj takových komunit schválení zákona, který by komunitní energetiku podpořil, respektive umožnil zlevněný prodej takto vyrobené elektřiny. Zatím se mluví o tom, že by zákon mohlo ministerstvo průmyslu a obchodu připravit v roce 2023.

Energetická komunita & velká očekávání

Tento pilotní projekt je v ČR jedinečný a městys Litultovice se stane průkopníkem v oblasti komunitní energetiky. S tou se v souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů pojí velká očekávání. Energetická komunita je příležitost, jak do obcí dostat obnovitelné zdroje elektřiny a zároveň takto vyrobenou elektřinu spotřebovat přímo v místě. Budoucnost české energetiky může vypadat jednou právě tak, že vedle velkých zdrojů budou fungovat desítky tisíc podobných komunit. Budou vyrábět energii pro vlastní spotřebu, ideálně v kombinaci s bateriovou akumulací přebytků, které tak bude možné uchovat, „když bude zrovna pod mrakem“.

Nyní je třeba především zjistit, jak tento koncept bude v našich podmínkách fungovat. Děkujeme Litultovicím, že nám pomáhají získat tolik potřebné zkušenosti.

energetická komunitafotovoltaika

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote