soutěž
Zprávy z rurální energetiky

Jaké budou Vánoce na obcích v roce 2030?

Stařeček se stařenkou sedí u pece. Stařeček spokojeně bafá z dýmky a stařenka se šťastným výrazem hledí na tři ratolesti, které se radují nad nově postaveným dřevěným betlémem. Čtvrtá ratolest, ještě v matčině náručí, neskrývá závan radosti nad třpytícím se vánočním stromečkém. Hospodář u stolu, podobně jako jeho otec u pece, spokojeně bafá. V rohu pak sedí ještě další individuum, snad přivandrovalý bratranec, a co myslíte, spokojeně bafá. Vánoce Josefa Lady jsme byli zvyklí si idealizovat, ale při bližší analýze známého obrazu se zdá, že minimálně tehdejší mládež byla ze strany svého dospělého mužského příbuzenstva vystavena silným karcinogením výzvám. To se ale psal rok 1930.

Vánoce v roce 2030

My samozřejmě máme v úctě minulost, ale jsme posedlí budoucností. Více než na Vánoce za časů národního umělce Josefa Lady proto myslíme na ty, které přijdou za deset let. Vánoce na Obci 2030. O žádném bafání nebude samozřejmě ani řeč. Budeme karbonově neutrální. Stromeček se však lesknout bude, činíce tak radost čtvrté generaci potomků oné původní rozveselené ratolesti. Jenže místo svíček budou zdrojem světla lampičky, napájené z fotovoltaické elektrárny. V noci samozřejmě využijí výkon z bateriového úložiště. Stařeček se stařenkou se nebudou tísnit na lavici u pece, neboť místnost bude pěkně prohřátá teplem z místní bioplynové stanice, která efektivně spotřebovává vše, co by ještě před nějakými deseti lety lidé považovali za odpad. Cizí individuum nebude tesknit v koutě, nýbrž se bude před hospodářem chlubit svým nově pořízeným bezemisním dopravním prostředkem. Zaparkovaném na střešním heliportu.

Rodina na vsi si bude užívat bez jakéhokoliv stresu, neb se všichni konečně dohodnou, že místo vysilujícího shánění dárků, které pak jejich příjemce stejně odloží na půdu, si rozdají lajky na sociálních sítích a budou tak trávit Advent i samotnou dobu vánoční v tom pravém rozjímání a poklidu. Vrátí se k těm pěkným věcem, které jsme od dob Josefa Lady zapomněli. Krájení jablíček, svíčky ve skořápkách a odlévání olova.

A co letos?

Ano, teď máme rok 2020 a letošní Vánoce budou malinko diskomforntí. Co se dá dělat? Jednak myslet na tu skvělou budoucnost, která nás čeká, a taky na to, jakým dílem my osobně přispějeme k tomu, aby skutečně nastala. Ale hlavně, všichni můžeme tento krásný čas využít, abychom si konečně odpočinuli. Po tomhle šíleném roce si to bezpochyby zasloužíme.

Požehnané Vánoce Vám přejí Jakub i Michal z týmu Obec 2030.

Vánoce Josefa Lady. 
Zdroj: joseflada.cz/media/2017/12/V%C3%A1noce-1933-494.jpg
Vánoce Josefa Lady.
Zdroj: joseflada.cz/media/2017/12/V%C3%A1noce-1933-494.jpg

dýmkaheliportJosef Ladaobec 2030soběstačná obecuhlíková neutralitaVánoce

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote