soutěž
Cirkulární ekonomika, Fotovoltaika, Novinky, Videoblog

Podívejte se na Video: Litultovice – první projekt energetické komunity v ČR

Slezský městys Litultovice je dalším z unikátů, které představujeme v rámci programu OBEC 2030. Jedná se o první pilotní projekt energetické komunity v ČR. V rámci komunity si její členové mohou vzájemně vyrábět a prodávat elektřinu. Systém, který v sousedních státech již funguje, je technicky funkční i v městyse na Opavsku. Čeká se však na úpravu legislativy, která umožní jeho plošné rozšíření.

Naší výhodou bylo, že už máme jeden zdroj komunitní energetiky, a to fotovoltaické panely na mateřské školce. Do projektu energetické komunity jsme zahrnuli další obecní budovy a pět rodinných domů, abychom komunitu vzorkově pokryli,“ uvádí Jan Birgus. Pokud se projekt osvědčí, do budoucna by mohly fotovoltaické panely pokrýt i střechy dalších obecních budov a komunita by se mohla rozšířit.

Energetické komunity v praxi

Jak to funguje v praxi? Elektřina, kterou nyní vyrobí panely na střeše školky a která se nespotřebuje přímo v MŠ, je k dispozici ostatním členům komunity a členové bez vlastního zdroje obnovitelné elektrické energie ji čerpají přednostně před elektrickou energií z distribuční soustavy. Nainstalované sekundární měřáky pak jednoznačně vyčíslí, kdo kolik energie vyrobil, kdo jí kolik (a odkud) spotřeboval, kolik nevyužité energie případně odešlo do distribuční soustavy, to vše se promítne do následného vyúčtování. Aktuální spotřebu v reálném čase lze sledovat prostřednictvím mobilní aplikace.

Do budoucna by se do komunity měly zapojit i základní škola, hasičská zbrojnice nebo pošta i další rodinné domy. Klíčové bude pro rozvoj takových komunit schválení zákona, který by komunitní energetiku podpořil, respektive umožnil zlevněný prodej takto vyrobené elektřiny. Zatím se mluví o tom, že by zákon mohlo ministerstvo průmyslu a obchodu připravit v roce 2023.

energetická komunitaenergetická soběstačnostinovativní obecLitultoviceobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž