soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

8000 stromů místo monokulturního lánu: Vysoká nad Labem

Realitou úrodného Polabí stále ještě nejčastěji jsou monokulturní lány, o jejichž úloze pro otázky typu kvalita životního prostředí, sucha, zadržování vody v krajině, eroze, biodiverzita (přidejte další dle libosti) se dnes už naštěstí žádná diskuse nevede. Jedinou otázkou je, jestli dovedeme efektivně zasáhnout, abychom stihli včas zmírnit to, co jsme si natropili. V obci Vysoká nad Labem ukazují jeden z možných způsobů, jak toho docílit.

Původní 80 ha monokulturní lán na jižní straně obce byl rozčleněn na 3 části pomocí dvou remízů. Na ploše téměř 3 ha je vysázeno cca 8 tisíc dřevin, stromů a keřů. Celkové náklady ve výši 5,5 milionu korun byly z cca 80% hrazeny dotací od MŽP. Realizace započala na podzim roku 2019 a práce probíhají dosud.

Je to celá věda, každá rostlinka má své přesné místo,“ směje se starosta Vysoké nad Labem, Jiří Horák. Vysazeny byly především autochtonní druhy dřevin, jako dub letní i zimní, lípa srdčitá, nebo třeba jeřáb břek. Nouze nebude ani o ovoce ze slivoňí, hrušní, jabloní či třešní. Atmosféru místa doplní i řada keřů, jako například trnka obecná či růže šípková.

Vysoká nad Labem

Okres Hradec Králové, Královehradecký kraj
obec2030soutěžvýsadba dřevinVysoká nad Labem

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote