soutěž
Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

8000 stromů místo monokulturního lánu: Vysoká nad Labem

Realitou úrodného Polabí stále ještě nejčastěji jsou monokulturní lány, o jejichž úloze pro otázky typu kvalita životního prostředí, sucha, zadržování vody v krajině, eroze, biodiverzita (přidejte další dle libosti) se dnes už naštěstí žádná diskuse nevede. Jedinou otázkou je, jestli dovedeme efektivně zasáhnout, abychom stihli včas zmírnit to, co jsme si natropili. V obci Vysoká nad Labem ukazují jeden z možných způsobů, jak toho docílit.

Původní 80 ha monokulturní lán na jižní straně obce byl rozčleněn na 3 části pomocí dvou remízů. Na ploše téměř 3 ha je vysázeno cca 8 tisíc dřevin, stromů a keřů. Celkové náklady ve výši 5,5 milionu korun byly z cca 80% hrazeny dotací od MŽP. Realizace započala na podzim roku 2019 a práce probíhají dosud.

Je to celá věda, každá rostlinka má své přesné místo,“ směje se starosta Vysoké nad Labem, Jiří Horák. Vysazeny byly především autochtonní druhy dřevin, jako dub letní i zimní, lípa srdčitá, nebo třeba jeřáb břek. Nouze nebude ani o ovoce ze slivoňí, hrušní, jabloní či třešní. Atmosféru místa doplní i řada keřů, jako například trnka obecná či růže šípková.

Vysoká nad Labem

Okres Hradec Králové, Královehradecký kraj
obec2030soutěžvýsadba dřevinVysoká nad Labem

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž