soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

Energeticky soběstačná obec Kněžice a její nová výtopna na dřevní štěpku

Energetická soběstačnost plní přední stránky (nejen) českých masových médiích v posledních několika měsících. Ve středočeských Kněžicích však toto slovo rezonovalo už na počátku tohoto milénia. Tehdy se starosta Milan Kazda odhodlal k projektu, který mnoha skeptikům minimálně zvedal obočí. Absolutní energetická soběstačnost obce. Dvě dekády po prvních črtách na papíře toto řešení soutěží v druhém ročníku o OBEC 2030. 

“Jsme trochu napřed,” pousmívá se hrdě Milan Kazda, starosta obce Kněžice, když se zrovna loučí se skupinou studentů z Jižní Koreje. Malá víska ležící “kdesi uprostřed polí” mezi Nymburkem a Jičínem je unikát v celosvětovém měřítku. Centrální zásobování teplem pro bezmála celou obec zajišťuje místní odpadová bioplynová stanice, nově (2020) doplněná o kotelnu na dřevní štěpku. Výrobu i distribuci tepla si zajišťuje obec sama. Teplo je ale de facto “jen” odpadním produktem. Bioplynka vyrobí ekvivalent elektřiny, který by pokryl více než 100% spotřebu v obci. 

Díky nedostatečné definici komunitní energetiky v české legislativě však není možné přímé sdílení energie vyrobené v lokalitě mezi nejbližší sousedy. Elektřina se tak prodá do sítě, kde “obohacena” o distribuční poplatek a marži obchodníka doputuje k sousedům. To by se ale mělo změnit s chystanou novelou zákona o energetice, která by měla být schválena v roce 2023. Bavili jsme se o ní mimo jiné s poslankyní Eliškou Olšákovou v Podcastu OBEC 2030.

Obec Kněžice po několikaleté pracné přípravě a po získání dotace z fondů ERDF EU, SFŽP ČR, Středočeského kraje, se v roce 2006 podařilo nákladem 138 milionů korun, realizovat projekt s názvem „Energeticky soběstačná Obec Kněžice“, (zkráceně ESO Kněžice). Projekt se skládá z teplovodního rozvodu centrálního zásobování teplem v celé obci, celkem 6 km, z kotelny na biomasu, z odpadářské bioplynové stanice s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z bioplynu. Součástí projektu je posilovací kotelna na štěpku, pro 12 novostaveb RD, která byla uvedena do provozu v roce 2020.

Kněžice

Okres Nymburk, Kraj Středočeský

Už nyní ale víme, že Kněžice čeká v soutěži o OBEC 2030 několik “našlapaných soupeřů” a věříme, že do konce srpna, kdy je deadline pro podání přihlášek, jich ještě dost přibyde. Kněžicím, stejně jako ostatním, držíme palce. Vážíme si odvážných řešení, odvážných obcí, odvážných starostů i starostek i odvážných občanů, kteří na svých obcích tato řešení podporují. Díky. Jdete nám všem příkladem.

bioplynová staniceKněžiceobec2030soběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž