soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Energeticky soběstačná obec Kněžice a její nová výtopna na dřevní štěpku

Energetická soběstačnost plní přední stránky (nejen) českých masových médiích v posledních několika měsících. Ve středočeských Kněžicích však toto slovo rezonovalo už na počátku tohoto milénia. Tehdy se starosta Milan Kazda odhodlal k projektu, který mnoha skeptikům minimálně zvedal obočí. Absolutní energetická soběstačnost obce. Dvě dekády po prvních črtách na papíře toto řešení soutěží v druhém ročníku o OBEC 2030. 

“Jsme trochu napřed,” pousmívá se hrdě Milan Kazda, starosta obce Kněžice, když se zrovna loučí se skupinou studentů z Jižní Koreje. Malá víska ležící “kdesi uprostřed polí” mezi Nymburkem a Jičínem je unikát v celosvětovém měřítku. Centrální zásobování teplem pro bezmála celou obec zajišťuje místní odpadová bioplynová stanice, nově (2020) doplněná o kotelnu na dřevní štěpku. Výrobu i distribuci tepla si zajišťuje obec sama. Teplo je ale de facto “jen” odpadním produktem. Bioplynka vyrobí ekvivalent elektřiny, který by pokryl více než 100% spotřebu v obci. 

Díky nedostatečné definici komunitní energetiky v české legislativě však není možné přímé sdílení energie vyrobené v lokalitě mezi nejbližší sousedy. Elektřina se tak prodá do sítě, kde “obohacena” o distribuční poplatek a marži obchodníka doputuje k sousedům. To by se ale mělo změnit s chystanou novelou zákona o energetice, která by měla být schválena v roce 2023. Bavili jsme se o ní mimo jiné s poslankyní Eliškou Olšákovou v Podcastu OBEC 2030.

Obec Kněžice po několikaleté pracné přípravě a po získání dotace z fondů ERDF EU, SFŽP ČR, Středočeského kraje, se v roce 2006 podařilo nákladem 138 milionů korun, realizovat projekt s názvem „Energeticky soběstačná Obec Kněžice“, (zkráceně ESO Kněžice). Projekt se skládá z teplovodního rozvodu centrálního zásobování teplem v celé obci, celkem 6 km, z kotelny na biomasu, z odpadářské bioplynové stanice s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z bioplynu. Součástí projektu je posilovací kotelna na štěpku, pro 12 novostaveb RD, která byla uvedena do provozu v roce 2020.

Kněžice

Okres Nymburk, Kraj Středočeský

Už nyní ale víme, že Kněžice čeká v soutěži o OBEC 2030 několik “našlapaných soupeřů” a věříme, že do konce srpna, kdy je deadline pro podání přihlášek, jich ještě dost přibyde. Kněžicím, stejně jako ostatním, držíme palce. Vážíme si odvážných řešení, odvážných obcí, odvážných starostů i starostek i odvážných občanů, kteří na svých obcích tato řešení podporují. Díky. Jdete nám všem příkladem.

bioplynová staniceKněžiceobec2030soběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote