soutěž
Fotovoltaika, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

V noci svítí díky energii ze slunce. Veřejné osvětlení napojené na fotovoltaiku v městysu Žernov

Ve dne dobít baterie elektřinou získanou díky slunečnímu záření, v noci díky nim osvítit vozovky a chodníky. To je v podstatě sen každé obce. Tak jednoduché to ale není. Do hry vstupuje výkon elektrárny, kapacita baterií a především finanční návratnost projektu. Technicky řešit umíme, ale zatím nevíme, jestli se vyplatí potřebujeme pionýrská řešení, která takový systém odzkouší. Jedno takové najdete v Královehradeckém kraji, v městysu Žernov.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu s cenami energií, celosvětovými trendy, Green Dealem, se zastupitelstvo městysu na každém svém zasedání v posledních dvou letech věnuje možným úsporám energií v obci,“ začíná vyprávění starosta městysu Žernov, Libor Mojžíš. Výsledkem je strategie městysu, která obsahuje explicitní kapitolu o energetice, která mimo jiné zahrnuje využití energie ze slunce. Žernov má zpracovanou kromě Strategie rozvoje městysu i případovou studii na využití energeticky obnovitelných zdrojů i komunitní energetiku. Kombinace FVE s veřejným osvětlením vyšla pro začátek jako nejrealističtější a nejefektivnější řešení.

Na velké a nevyužité střeše místní obecní sokolovny nainstalovali fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 4,95 KWp, což je 11 panelů po 450 Wp. Tento systém je prostřednictvím baterií o kapacitě 14,2kWh propoje s veřejným osvětlením, které bude získanou energii využívat. Starosta Mojžíš si je vědom „pionýrskosti“ svého počinu: „řešení vnímáme jako inovativní a originální, a doufáme, že bude sloužit jako příklad dobré praxe pro další malé samosprávy.“ Městys Žernov má totiž jen 291 obyvatel. „V případě, že se tento projekt osvědčí, může být inspirací pro další obce. Veřejným osvětlením disponuje každá obec a nevyužitými střechami často také. Přeprodávat energii zpět distributorům se vzhledem k současným sazbám nevyplatí,“ popisuje svoje vnímání moderní energetiky starosta.

V letních měsících se počítá s tím, že pro účely provozu veřejného osvětlení bude obec víceméně energeticky soběstačná. V dalších částech roku bude energetická soběstačnost pochopitelně nižší.

Finanční návratnost

Což o technické fungování, to víme, že funkční být může. Otázkou je samozřejmě kapacita baterií, ale ta se dá navýšit. Klíčovým faktorem je tak finanční návratnost. Tu starosta odhaduje při současných cenách energií (a započítání dotace) na 9 let. Počítá s růstem energií o 5% za rok. Dnes dobře víme, že to může být daleko víc. Ve skutečnosti tak pravděpodobně bude návratnost rychlejší. Fyzická realizace projektu právě probíhá (léto 2022). Během září by měl být zahájen zkušební provoz a za rok bychom mohli mít nějaká reálná data.

Na tato data se v projektu OBEC 2030 těšíme. Ukáže se totiž, jak moc je očekávaná návratnost reálná. Pokud to bude do očekávaných 9 let, jedná se o výborný typ projektu. Tak jako tak, oceňujeme pionýrské řešení. Zda je fotovoltaika připravena společně s bateriemi dobíjet veřejné osvětlení (jako celek, nikoliv jednotlivé lampy), o tom se bavíme dlouho, ale příkladů z praxe, které dají jasné údaje místo planých řečí, těch je už poskrovnu. Za tu odvahu bychom rádi žernovským poděkovali.

Žernov

Okres Náchod, Královehradecký kraj
bateriefotovoltaikaMěstys Žernovobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž