soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

Návrat ke kořenům. Doslova a do písmene. Mokřad v Červené Vodě úspěšně revitalizuje nivu toku Březná.

Území degradované odvodněním a příliš intenzivním zemědělským využitím. Někdy nám přijde, že se jedná o úvodní slova písničky novodobého folkloru z území České kotliny. Bohužel se však jedná o realitu, se kterou se musí poprat (nejen) mnoho českých obcí. Revitalizace nivy, zřízení biotopu, návrat autochtonní vegetace. To by mohl být v oné písničce refrén. Ale než si začneme zpívat, podívejme se na úspěšné projekty a inspirujme se jimi. Jako například v Červené Vodě.

V Červené Vodě revitalizují nivy toku Březná. Jedná se o území o nikterak zanedbatelné rozloze 12 000 m2. „Do území degradovaného odvodněním a intenzivním zemědělským využíváním zpětně přivedeme vodu a nastartujeme podmínky pro rozvoj přirozených procesů,“ popisuje projekt starosta obce Petr Mareš. Mokřadní biotop sestává ze soustavy tůní a koryt. „Lokalita bude zásobena prostřednictvím dvou drobných korýtek, která budou v době zvýšených průtoků dotovat nivu vodou. V části roku budou založené prvky závislé na hladině podzemní vody a atmosférických srážkách. V průběhu, který z části kopíruje vedení suchého odvodňovacího příkopu, jsou navrženy dvě mělké průtočné tůně,“ dodává Alena Faltusová, projektová manažerka obce Červená Voda. Začalo se v létě 2021 a s realizací se počítá do léea 2023.

Co se dál v projektu chystá

Do biotopu dále míří různě velké kameny, větve a pařezy. Ty dodají lokalitě jednak rozmanitost, ale především poskytnou úkrytové možnosti pro leckterou žabku, vážku, a kdoví, třeba i čolka. Rozhodně přispějí ke zvýšení narušené biodiverzity místa. Koryta pochopitelně doprovází autochtonní dřevinná vegetace, která byla po letech do místní přírody navrácenna.

Zemědělství tím nutně nekončí, jen se stává více udržitelným. V území totiž vznikla kompozice obhospodařovatelných luk a tůní. Součástí projektové dokumentace je i vybudování trvalého přístupu na lokalitu přes systém brodů. Dostane se na něj tak jak potřebná technika pro obhospodařování luk, tak i případný zájemce o lokální faunu a floru. A to se nám v projektu OBEC 2030 líbí vlastně nejvíc. Nebavíme se o systému buď / anebo. Nýbrž o projekt, který kombinuje racionalitu s environmentálním myšlením.

Červená Voda

Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
biotopČervená Vodamokřadobec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž