soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Návrat ke kořenům. Doslova a do písmene. Mokřad v Červené Vodě úspěšně revitalizuje nivu toku Březná.

Území degradované odvodněním a příliš intenzivním zemědělským využitím. Někdy nám přijde, že se jedná o úvodní slova písničky novodobého folkloru z území České kotliny. Bohužel se však jedná o realitu, se kterou se musí poprat (nejen) mnoho českých obcí. Revitalizace nivy, zřízení biotopu, návrat autochtonní vegetace. To by mohl být v oné písničce refrén. Ale než si začneme zpívat, podívejme se na úspěšné projekty a inspirujme se jimi. Jako například v Červené Vodě.

V Červené Vodě revitalizují nivy toku Březná. Jedná se o území o nikterak zanedbatelné rozloze 12 000 m2. „Do území degradovaného odvodněním a intenzivním zemědělským využíváním zpětně přivedeme vodu a nastartujeme podmínky pro rozvoj přirozených procesů,“ popisuje projekt starosta obce Petr Mareš. Mokřadní biotop sestává ze soustavy tůní a koryt. „Lokalita bude zásobena prostřednictvím dvou drobných korýtek, která budou v době zvýšených průtoků dotovat nivu vodou. V části roku budou založené prvky závislé na hladině podzemní vody a atmosférických srážkách. V průběhu, který z části kopíruje vedení suchého odvodňovacího příkopu, jsou navrženy dvě mělké průtočné tůně,“ dodává Alena Faltusová, projektová manažerka obce Červená Voda. Začalo se v létě 2021 a s realizací se počítá do léea 2023.

Co se dál v projektu chystá

Do biotopu dále míří různě velké kameny, větve a pařezy. Ty dodají lokalitě jednak rozmanitost, ale především poskytnou úkrytové možnosti pro leckterou žabku, vážku, a kdoví, třeba i čolka. Rozhodně přispějí ke zvýšení narušené biodiverzity místa. Koryta pochopitelně doprovází autochtonní dřevinná vegetace, která byla po letech do místní přírody navrácenna.

Zemědělství tím nutně nekončí, jen se stává více udržitelným. V území totiž vznikla kompozice obhospodařovatelných luk a tůní. Součástí projektové dokumentace je i vybudování trvalého přístupu na lokalitu přes systém brodů. Dostane se na něj tak jak potřebná technika pro obhospodařování luk, tak i případný zájemce o lokální faunu a floru. A to se nám v projektu OBEC 2030 líbí vlastně nejvíc. Nebavíme se o systému buď / anebo. Nýbrž o projekt, který kombinuje racionalitu s environmentálním myšlením.

Červená Voda

Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
biotopČervená Vodamokřadobec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote