soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Logicky ekologicky. Ve městě Luže zalévají fotbalové hřiště dešťovou vodou.

Díky obrovskému rozvoji technologií a dat v posledních desetiletích už dobře víme, že některými přirozenými zdroji vyloženě plýtváme, nebo je prostě trestuhodně nevyužíváme. Obnovitelná energetika je zářivým příkladem, opomenuta by ale neměla být ani dešťová voda. Město Luže ukazuje, jakým způsobem se dá efektivně využít.

V roce 2022 s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí vybudovali ve městě Luže v Pardubickém kraji retenční nádrže na zachytávání dešťové vody ze střechy sportovní haly a zázemí sportovního areálu. Nikoliv nečekaně, tato akumulovaná dešťová voda je využita na závlahu trávníku fotbalového hřiště. „Zalévání trávníku dešťovkou místo používání pitné vody z vodovodní sítě a vrtu dává přeci jednoznačnou logiku,“ komentuje starostka Veronika Pešinová.

Střechy využité pro akumulaci dešťových vod mají celkovou půdorysnou plochu o velikosti 876 m2. Detail dodává Lenka Kašparová, vedoucí odd. kultury a cestovního ruchu „Z důvodu dosažení lepší mobility a manipulovatelnosti na staveništi navrhli naši projektanti trojici železobetonových akumulačních nádrží, z nichž každá má užitný objem 20 m3. Při uvažovaném ročním srážkovém úhrnu 650 mm o koeficientu odtoku ψd = 0,8 ze zpevněných ploch to odpovídá ročnímu zisku 410 m3 užitkové vody.

Bezpečnostní přeliv z navržených akumulačních nádrží je sveden do stávající veřejné kanalizace. Jeho hlavní funkcí bude svést vodu při abnormálně silném přívalovém dešti v kombinaci s plnou kapacitou akumulační nádrže. Častější využití se nepředpokládá, celkový objem akumulačních nádrží je navržen s velkou rezervou.

Akumulací a následným využitím zachycené dešťové vody dojde k úspoře spotřeby vody z vodovodní sítě a vrtu. Stavba podpoří zájmové území svou retencí a akumulací srážkové vody. Další příklad projektu, který je ekonomicky racionální a zároveň environmentálně odpovědný.

Luže

Okres Chrudim, Pardubický kraj
dešťová vodaobec2030retenční nádržesoběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote