soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022, Voda

Logicky ekologicky. Ve městě Luže zalévají fotbalové hřiště dešťovou vodou.

Díky obrovskému rozvoji technologií a dat v posledních desetiletích už dobře víme, že některými přirozenými zdroji vyloženě plýtváme, nebo je prostě trestuhodně nevyužíváme. Obnovitelná energetika je zářivým příkladem, opomenuta by ale neměla být ani dešťová voda. Město Luže ukazuje, jakým způsobem se dá efektivně využít.

V roce 2022 s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí vybudovali ve městě Luže v Pardubickém kraji retenční nádrže na zachytávání dešťové vody ze střechy sportovní haly a zázemí sportovního areálu. Nikoliv nečekaně, tato akumulovaná dešťová voda je využita na závlahu trávníku fotbalového hřiště. „Zalévání trávníku dešťovkou místo používání pitné vody z vodovodní sítě a vrtu dává přeci jednoznačnou logiku,“ komentuje starostka Veronika Pešinová.

Střechy využité pro akumulaci dešťových vod mají celkovou půdorysnou plochu o velikosti 876 m2. Detail dodává Lenka Kašparová, vedoucí odd. kultury a cestovního ruchu „Z důvodu dosažení lepší mobility a manipulovatelnosti na staveništi navrhli naši projektanti trojici železobetonových akumulačních nádrží, z nichž každá má užitný objem 20 m3. Při uvažovaném ročním srážkovém úhrnu 650 mm o koeficientu odtoku ψd = 0,8 ze zpevněných ploch to odpovídá ročnímu zisku 410 m3 užitkové vody.

Bezpečnostní přeliv z navržených akumulačních nádrží je sveden do stávající veřejné kanalizace. Jeho hlavní funkcí bude svést vodu při abnormálně silném přívalovém dešti v kombinaci s plnou kapacitou akumulační nádrže. Častější využití se nepředpokládá, celkový objem akumulačních nádrží je navržen s velkou rezervou.

Akumulací a následným využitím zachycené dešťové vody dojde k úspoře spotřeby vody z vodovodní sítě a vrtu. Stavba podpoří zájmové území svou retencí a akumulací srážkové vody. Další příklad projektu, který je ekonomicky racionální a zároveň environmentálně odpovědný.

Luže

Okres Chrudim, Pardubický kraj
dešťová vodaobec2030retenční nádržesoběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž