soutěž
Dobrá praxe, Dotace, Zprávy z rurální energetiky

Úspory se zárukou. Projekty EPC v severočeských Chabařovicích jako dobrá praxe malého města.

EPC je zkratkou z anglického „Energy Performing Contracting“ a do češtiny se poněkud kostrbatě překládá jako „energetické služby se zárukou“ – či se prostě používá zkratka EPC. Jedná se o energetické služby s garantovaným výsledkem. Ve smlouvě máte přesně uvedeno, jakých úspor bude projekt dosahovat a v jaké době. Případný rozdíl nese dodavatel. EPC známe z příkladů velkých měst, častým „terčem“ jsou krajské nemocnice, budovy kolejí a menz, průmyslové areály. Že služba EPC může fungovat i na malém městě, to dokazují Chabařovice v Ústeckém kraji.

Služba EPC je vždy individuální mix opatření z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické a tepelné energie, chladu, stlačeného vzduchu, osvětlení, rekuperace, využití obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a alternativních způsobů výroby elektrické energie. Na to, aby EPC dávalo smysl, je potřeba dát dohromady objekty (před rekonstrukcí), jejichž náklady na energie ročně přesahují 1 milion Kč. U menších měst a obcí to znamená zkombionovat vlastní budovy s budovami příspěvkových organizací a / nebo se třeba i propojit s okolními obcemi.

Důležité na EPC je jedna věc. Laicky řečeno: dodavatel Vám naprojektuje přesně takový soubor služeb, který přinese úsporu na energiích. Ta úspora je přesně vyčíslená, a když jí nedosáhnete, zaplatí dodavatel. Počáteční investici nepotřebujete žádnou, či minimální. Náklady hradí dodavatel a vy mu je splácíte právě z těch úspor, které jsou ve smlouvě definované. Měli byste tak být schopni něco ušetřit a ještě rekonstruovat a inovovat s využitím prostředků třetí strany. EPC se navíc dá vhodně kombinovat i s dotacemi, kde návratnost je rychlejší a úspora tak může přijít dříve.

EPC v Chabařovicích

„Město Chabařovice nechalo zpracovat analýzu, kde všude bychom mohli ušetřit za energie,“ popisuje vlastní EPC projekt starosta 2,5 tisícových Chabařovic, Josef Kusebauch. Velikost města zmiňujeme záměrně. Ve více než 25 leté historii metody EPC totiž platilo, že byla aplikována na objekty velkých firem a měst. Chabařovice jsou krásnou ukázkou dobré praxe na městě malém. „Výsledkem analýzy jsou 4 objekty,“ pokračuje starosta Kusebauch. Jedná se o Základní a mateřskou školu, Sportovní halu a veřejné osvětlení ve městě Chabařovice a místní části Roudníky. Sportovní hala a veřejné osvětlení ve stavu před rekonstrukcí jsou „klasickými žrouty“ energií, na které je vždy dobré se primárně zaměřit, když o EPC projektu uvažujete.

Zpět do Chabařovic. V této chvíli již ve vybraných veřejných budovách probíhají stavební práce, které mají za úkol snížit účty za energie. „Což má právě v době násobného zvyšování cen zásadní význam na rozpočet obce,“ vysvětluje starosta. „V analýze bylo vyčísleno, že roční úspora by měla být 345 MWh u energie a 114 m3 u spotřeby vody.“

Za OBEC 2030 dodáváme, že při současných cenách komodit (píše se srpen 2022 a kdy se modlíme, že více již neporostou) se v Chabařovicích jedná o úsporu v rámci několika milionů korun ročně. EPC v České republice není žádnou novinkou, před nedávnem slavila své první čtvrtstoletí. Přesto ještě nevstoupila do obecného povědomí. Je to škoda. K tomu, abyste dosáhli úspor, nepotřebujete vlastní prvotní investici. A to se může v těžkých časech hodit.

Chabařovice

Ústecký kraj, okr. Ústí nad Labem
EPCinovaceobec2030smart villagesoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote