soutěž
Dobrá praxe, Dotace, Novinky, Soutěž 2022

Úspory se zárukou. Projekty EPC v severočeských Chabařovicích jako dobrá praxe malého města.

EPC je zkratkou z anglického „Energy Performing Contracting“ a do češtiny se poněkud kostrbatě překládá jako „energetické služby se zárukou“ – či se prostě používá zkratka EPC. Jedná se o energetické služby s garantovaným výsledkem. Ve smlouvě máte přesně uvedeno, jakých úspor bude projekt dosahovat a v jaké době. Případný rozdíl nese dodavatel. EPC známe z příkladů velkých měst, častým „terčem“ jsou krajské nemocnice, budovy kolejí a menz, průmyslové areály. Že služba EPC může fungovat i na malém městě, to dokazují Chabařovice v Ústeckém kraji.

Služba EPC je vždy individuální mix opatření z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické a tepelné energie, chladu, stlačeného vzduchu, osvětlení, rekuperace, využití obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a alternativních způsobů výroby elektrické energie. Na to, aby EPC dávalo smysl, je potřeba dát dohromady objekty (před rekonstrukcí), jejichž náklady na energie ročně přesahují 1 milion Kč. U menších měst a obcí to znamená zkombionovat vlastní budovy s budovami příspěvkových organizací a / nebo se třeba i propojit s okolními obcemi.

Důležité na EPC je jedna věc. Laicky řečeno: dodavatel Vám naprojektuje přesně takový soubor služeb, který přinese úsporu na energiích. Ta úspora je přesně vyčíslená, a když jí nedosáhnete, zaplatí dodavatel. Počáteční investici nepotřebujete žádnou, či minimální. Náklady hradí dodavatel a vy mu je splácíte právě z těch úspor, které jsou ve smlouvě definované. Měli byste tak být schopni něco ušetřit a ještě rekonstruovat a inovovat s využitím prostředků třetí strany. EPC se navíc dá vhodně kombinovat i s dotacemi, kde návratnost je rychlejší a úspora tak může přijít dříve.

EPC v Chabařovicích

„Město Chabařovice nechalo zpracovat analýzu, kde všude bychom mohli ušetřit za energie,“ popisuje vlastní EPC projekt starosta 2,5 tisícových Chabařovic, Josef Kusebauch. Velikost města zmiňujeme záměrně. Ve více než 25 leté historii metody EPC totiž platilo, že byla aplikována na objekty velkých firem a měst. Chabařovice jsou krásnou ukázkou dobré praxe na městě malém. „Výsledkem analýzy jsou 4 objekty,“ pokračuje starosta Kusebauch. Jedná se o Základní a mateřskou školu, Sportovní halu a veřejné osvětlení ve městě Chabařovice a místní části Roudníky. Sportovní hala a veřejné osvětlení ve stavu před rekonstrukcí jsou „klasickými žrouty“ energií, na které je vždy dobré se primárně zaměřit, když o EPC projektu uvažujete.

Zpět do Chabařovic. V této chvíli již ve vybraných veřejných budovách probíhají stavební práce, které mají za úkol snížit účty za energie. „Což má právě v době násobného zvyšování cen zásadní význam na rozpočet obce,“ vysvětluje starosta. „V analýze bylo vyčísleno, že roční úspora by měla být 345 MWh u energie a 114 m3 u spotřeby vody.“

Za OBEC 2030 dodáváme, že při současných cenách komodit (píše se srpen 2022 a kdy se modlíme, že více již neporostou) se v Chabařovicích jedná o úsporu v rámci několika milionů korun ročně. EPC v České republice není žádnou novinkou, před nedávnem slavila své první čtvrtstoletí. Přesto ještě nevstoupila do obecného povědomí. Je to škoda. K tomu, abyste dosáhli úspor, nepotřebujete vlastní prvotní investici. A to se může v těžkých časech hodit.

Chabařovice

Ústecký kraj, okr. Ústí nad Labem
EPCinovaceobec2030smart villagesoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž