soutěž
Cirkulární ekonomika, Novinky

Cirkulární scan jako první krok udržitelné správy obce

Uvažujete o udržitelném spravování Vaší obce v souladu s principy udržitelnosti? Měli byste začít realizací toho, čemu říkáme cirkulární scan. Díky němu si můžete dobře zorganizovat plány a dát směr následujícímu úsilí v přechodu na cirkulární fungování obce, které společně se zastupiteli i občany vynaložíte. Ačkoliv v nás slovní spojení cirkulární sken může vyvolat spousty otázek, nejedná se o žádné složitosti, které by nás měly odradit, ba právě naopak. Cirkulární sken je obrovský pomocník na cestě k cirkulární ekonomice jednotlivých regionů, měst a obcí. 

Aby byla strategie přechodu na cirkulární ekonomiku úspěšná, je důležité nejdříve detailně zmapovat aktuální stav sledovaného území. Přesně k tomu cirkulární sken slouží. Je rozdíl, zda analyzujete území kraje, města nebo malé obce, princip je ale společný. V průběhu realizace cirkulárního skenu je detailně zmapováno socio-ekonomické prostředí, jednoduše řešeno, jaké sektory a firmy hrají ve sledovaném území roli v oblasti zaměstnanosti, ekonomického přínosu a emisí CO2. Následně jsou detailně zmapované materiálové toky – odkud se berou materiály a kam putují odpady. Nakonec se na základě zjištěných údajů navrhne množství konkrétních projektů vhodných pro dané území a první z nich se připraví k realizaci. Cirkulární strategie tak může být ušita přesně na míru sledovaného území.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je o inteligentním využíváním dostupných zdrojů a eliminaci plýtvání. Vedle nesporných přínosů tohoto přístupu pro životní prostředí s sebou nese velmi často i nemalé finanční úspory. Cirkulární sken tak může být výhodnou investicí i z hlediska úspory veřejných prostředků a investice do něj se bohatě vrátí na dosažených úsporách.

Cirkulární scan v ČR

Česká republika patří mezi průkopnické země v oblasti cirkulárních skenů. V roce 2018 byl realizován roční projekt cirkulárního skenu pro hlavní město Praha a to ve spolupráci organizací  INCIEN a Circle economy. Bližší informace týkající se tohoto projektu naleznete dále v publikaci Cirkulární sken Praha. Na podobných principech, jako cirkulární sken Prahy, může být realizován cirkulární sken jakéhokoliv města nebo obce.

Pilotní projekt cirkulárních skenů pro města byl vytvořen holandskou organizací Circle economy. Byl realizován také například ve Skotsku, Švýcarsku či v Norsku. O jednotlivých příkladech se můžete dozvědět více v publikacích dostupných přímo na stránkách organizace.

Petr Novotný
Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, INCIEN

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

cirkulární ekonomikaInstitut cirkulární ekonomikyobecobec2030odpadové hospodářstvíodpadysoběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž