soutěž
Cirkulární ekonomika, Novinky, Soutěž

Úspory energií v Haňovicích v soutěži o inovativní OBEC 2030

Úspory energií jsou jedním ze zásadních cílů všech klimatických iniciativ a zároveň jedním z cílů o němž prostě nemůže být pochyb. To, že energií plýtváme zbytečně, a že to pocíťují kromě životního prostředí především naše peněženky, je prostě fakt. Úspory energií v Haňovicích jsou příkladným typem projektu, který ukazuje, jak na obecních budovách smysluplně ušetřit.

Úspory energií v Haňovicích

Jedná se souhrn aktivit, které propojuje bioplynová stanice. Ta vyrábí elektřinu a teplo, obojí o výkonu 1MWh. Zpracovává především hovězí a prasečí kejdu, čímž mimo jiné smysluplně využívá bioodpad a také výrazně snižuje emise čpavku z živočišné výroby.

Úspory energií: jak konkrétně

Ze zbytkového tepla se vytápí budovy areálu Zemědělského družstva, ale především kulturní dům Haňovice s obecním úřadem, knihovnou, kadeřnictvím a zázemím pro spolky.

Úspory energií v Haňovicích

V kulturním domě navíc proběhla vyměna všechna svítidla za LED osvětlení, čímž se výrazně snížily náklady na energie. „K úsporám chceme přistupovat komplexně,“ vysvětluje starosta Arnošt Vogel. „V současnosti neexistuje dotační podpora, kterou bychom využili pro prodloužení vytápění do dalších obecních budov. Naskytne-li se, rádi toho využijeme,“ dodává.

Úspory energií v Haňovicích
default

Skleníky pro pěstování rajčat o výměře 3 ha také využívají teplo a veškerou el. energii z bioplynové stanice. Pro zálivku je z 80% využívaná voda, zachycovaná ze střech skleníků a budov zemědělského družstva. Jedná se tak o racionální systém řešení úspory energií, který dává smysl jak z hlediska ekonomického i environmentálního.

Soutěž o inovativní OBEC 2030

Přihlásit se do soutěže není nic složitého. Máte na obci inovativní řešení typu kompostér / fotovoltaickou elektrárnu / elektřinou poháněné (užitkové či osobní) vozidlo / dobře řešený systém odpadového hospodářství / elektronickou úřední desku / inovativní řešení čištění odpadních vod, či jiné výdobytky moderní doby? Dejte nám o nich vědět prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutez.

bioplynová staniceLED osvětleníobec2030soběstačná obecvytápění

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž