soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Bioplynová stanice v obci Kozojídky soutěží o inovativní OBEC 2030

Z okolí Bílých Karpat se nám do prvního ročníku soutěže o inovativní OBEC 2030 přihlásili již několik řešení. Zdá se, že Morava bere energetickou transformaci a inovace vážně. Naposledy jsme se o tom přesvědčili v pětisethlavé obci Kozojídky, ležící v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. K ekonomickému chodu obce zde významným způsobem přispívá i místní bioplynová stanice.

Bioplynová stanice uvnitř farmy Kozojídky se pyšní výkonem 2000 kW. Obsahuje dvě kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny i tepla, ale také dva fermentory a sklady digestátu, které umožňují jako třetí doplňující produkt stanice využít hnojivo. V kogeneračních jednotkách jsou umístněné motory MWM o výkonu 800 kW a 1200 kW.

Jedná se o starší typ tzv. zemědělské bioplynové stanice, spotřebovávající primárně kukuřičnou siláž a šrot. Stanice ale zároveň zpracovává bioodpad ve formě vepřové kejdy a technologické vody. Trend do budoucna patrně bude spočívat v nahrazování zemědělských bioplynek odpadovými, tedy takovými, které používají jako palivo bio a gastro odpad. Přesto jsou zemědělské bioplynky důležitým krokem, který ukazuje, že cesta je správná. Výroba energie ze „surovin“ typu prasečí kejda je jednoznačně správným postupem, přispívajícím k tomu správnému energetickému mixu, obsahující až 40% podíl výrobyobnovitelných zdrojů, ke kterému směřujeme v roce 2030.

Zpátky k bioplynce v kozojídkách. Všechny vstupní suroviny pocházejí z místní produkce a vlastních zdrojů. Jedná se tak o významný krok na cestě k obecní energetické soběstačnosti. Část energie je využita pro vlastní spotřebu a část se prodá do sítě.

Bioplynová stanice na farmě Kozojídky je zdrojem prosperity družstva a tím pádem může nabízet benefity obci a jejím občanům. Přináší jednak pracovní příležitosti pro místní občany, výraznou finanční podporu místní MŠ, zimní údržbu místních komunikací, sponzorování místních spolků, podporu kulturních akcí v obci, pravidelný odvoz bioodpadu vznikající v domácnostech a v neposlední řadě výrobu energie z obnovitelných zdrojů, což přispívá ke zdravému životnímu prostředí v obci,“ pochvaluje si spolupráci starosta Kozojídek Otakar Březina.

bioplynová staniceenergetická soběstačnostinovativní obecKozojídkyobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž