soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Bioplynová stanice v obci Kozojídky soutěží o inovativní OBEC 2030

Z okolí Bílých Karpat se nám do prvního ročníku soutěže o inovativní OBEC 2030 přihlásili již několik řešení. Zdá se, že Morava bere energetickou transformaci a inovace vážně. Naposledy jsme se o tom přesvědčili v pětisethlavé obci Kozojídky, ležící v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. K ekonomickému chodu obce zde významným způsobem přispívá i místní bioplynová stanice.

Bioplynová stanice uvnitř farmy Kozojídky se pyšní výkonem 2000 kW. Obsahuje dvě kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny i tepla, ale také dva fermentory a sklady digestátu, které umožňují jako třetí doplňující produkt stanice využít hnojivo. V kogeneračních jednotkách jsou umístněné motory MWM o výkonu 800 kW a 1200 kW.

Jedná se o starší typ tzv. zemědělské bioplynové stanice, spotřebovávající primárně kukuřičnou siláž a šrot. Stanice ale zároveň zpracovává bioodpad ve formě vepřové kejdy a technologické vody. Trend do budoucna patrně bude spočívat v nahrazování zemědělských bioplynek odpadovými, tedy takovými, které používají jako palivo bio a gastro odpad. Přesto jsou zemědělské bioplynky důležitým krokem, který ukazuje, že cesta je správná. Výroba energie ze „surovin“ typu prasečí kejda je jednoznačně správným postupem, přispívajícím k tomu správnému energetickému mixu, obsahující až 40% podíl výrobyobnovitelných zdrojů, ke kterému směřujeme v roce 2030.

Zpátky k bioplynce v kozojídkách. Všechny vstupní suroviny pocházejí z místní produkce a vlastních zdrojů. Jedná se tak o významný krok na cestě k obecní energetické soběstačnosti. Část energie je využita pro vlastní spotřebu a část se prodá do sítě.

Bioplynová stanice na farmě Kozojídky je zdrojem prosperity družstva a tím pádem může nabízet benefity obci a jejím občanům. Přináší jednak pracovní příležitosti pro místní občany, výraznou finanční podporu místní MŠ, zimní údržbu místních komunikací, sponzorování místních spolků, podporu kulturních akcí v obci, pravidelný odvoz bioodpadu vznikající v domácnostech a v neposlední řadě výrobu energie z obnovitelných zdrojů, což přispívá ke zdravému životnímu prostředí v obci,“ pochvaluje si spolupráci starosta Kozojídek Otakar Březina.

bioplynová staniceenergetická soběstačnostinovativní obecKozojídkyobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote