soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Zprávy z rurální energetiky

Město Zábřeh: funkční odpadové hospodářství

Město Zábřeh již několik let nabízí prostor plný inovativních řešení s prvky cirkulární ekonomiky. Poskytuje vzorový příklad, který vznikl díky spojení sil města s technickými komunálními službami. Tato spolupráce má za výsledek nejen efektivní využití odpadů, ale také ekonomické úspory, šetření životního prostředí a veřejnou dostupnost informací. Občané se prostřednictvím přehledných webových stránek a sociálních sítí mají možnost dozvědět o aktivitách města více. Dochází tak k propojení všech důležitých aspektů udržitelného rozvoje, environmentálního, ekonomického i sociálního. 

Město Zábřeh: Když se na odpady pohlíží jako na cenné zdroje

Za celým úspěchem města se skrývají primárně komunální služby EKO servis Zábřeh s.r.o.. Tyto služby v Zábřehu provozují sběrný dvůr tříděného odpadu Separex. Sběrný dvůr od 90. let aplikuje ekologické prvky do celého svého procesu a představuje tak hlavní část funkčního odpadového systému. EKO servis dále investuje do projektů, kde nachází užitek právě pro materiály ze sběrného dvora. Například stavební recyklát je využíván pro výstavbu nových sportovišť. Nechybí zde ale ani proces kompostování a využívání výkonnějších technologií umožňující adekvátní třídění.

Město Zábřeh. 
zdroj: https://zajimej.se/na-cirkularni-mesto-roku-aspiruje-zabreh-mesto-zalozilo-vlastni-re-use-centrum-a-odpady-meni-na-zdroje/
zdroj: zajimej.se

V Zábřehu jsou odpady považovány za cenné zdroje, které se zde snaží využívat na maximum. Zajištění osvěty a dostatečného povědomí v komunitě je ale zásadní. Informační tabule ve sběrném dvoře společně s proškolenou obsluhou poskytují lidem všechny potřebné informace navíc. 

Starým funkčním věcem je dobré dát ještě šanci

Protože do sběrného dvora lidé mnohdy přinášeli věci, které by mohly najít nové využití, vzniklo v Zábřehu také reuse centrum.  Hlavní myšlenkou zdejšího centra je dát „život starým věcem“ a prodloužit tím životní cyklus produktů.  Občanům se tedy nabízí možnost přinést použitou funkční věc, které by za normálních okolností zbavili. V případě dobrého stavu produktu jsou věci za symbolickou cenu občanům k mání. Nábytek, knihy, hračky a mnoho dalšího tak namísto v odpadu nachází nové využití v rukou dalších lidí. Získané peníze z odevzdaných věcí poté slouží na provoz nejen sběrného dvora, ale také na rozvoj psího útulku, který je EKO servisem provozován. 

Čerpat zdroje s rozmyslem a využívat již existujících možností je pro město zásadní myšlenkou. Město Zábřeh se tak stalo vzorovým příkladem pro mnoho měst v celém Česku, která se postupně snaží aplikovat principy obdobné.

Sarah Sockelová
spolupracovnice Institutu Cirkulární Ekonomiky

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

cirkulární ekonomikaInstitut cirkulární ekonomikyMěsto Zábřehobecobec 2030odpadové hospodářstvíodpady

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote