soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky

Město Zábřeh: funkční odpadové hospodářství

Město Zábřeh již několik let nabízí prostor plný inovativních řešení s prvky cirkulární ekonomiky. Poskytuje vzorový příklad, který vznikl díky spojení sil města s technickými komunálními službami. Tato spolupráce má za výsledek nejen efektivní využití odpadů, ale také ekonomické úspory, šetření životního prostředí a veřejnou dostupnost informací. Občané se prostřednictvím přehledných webových stránek a sociálních sítí mají možnost dozvědět o aktivitách města více. Dochází tak k propojení všech důležitých aspektů udržitelného rozvoje, environmentálního, ekonomického i sociálního. 

Město Zábřeh: Když se na odpady pohlíží jako na cenné zdroje

Za celým úspěchem města se skrývají primárně komunální služby EKO servis Zábřeh s.r.o.. Tyto služby v Zábřehu provozují sběrný dvůr tříděného odpadu Separex. Sběrný dvůr od 90. let aplikuje ekologické prvky do celého svého procesu a představuje tak hlavní část funkčního odpadového systému. EKO servis dále investuje do projektů, kde nachází užitek právě pro materiály ze sběrného dvora. Například stavební recyklát je využíván pro výstavbu nových sportovišť. Nechybí zde ale ani proces kompostování a využívání výkonnějších technologií umožňující adekvátní třídění.

Město Zábřeh. 
zdroj: https://zajimej.se/na-cirkularni-mesto-roku-aspiruje-zabreh-mesto-zalozilo-vlastni-re-use-centrum-a-odpady-meni-na-zdroje/
zdroj: zajimej.se

V Zábřehu jsou odpady považovány za cenné zdroje, které se zde snaží využívat na maximum. Zajištění osvěty a dostatečného povědomí v komunitě je ale zásadní. Informační tabule ve sběrném dvoře společně s proškolenou obsluhou poskytují lidem všechny potřebné informace navíc. 

Starým funkčním věcem je dobré dát ještě šanci

Protože do sběrného dvora lidé mnohdy přinášeli věci, které by mohly najít nové využití, vzniklo v Zábřehu také reuse centrum.  Hlavní myšlenkou zdejšího centra je dát „život starým věcem“ a prodloužit tím životní cyklus produktů.  Občanům se tedy nabízí možnost přinést použitou funkční věc, které by za normálních okolností zbavili. V případě dobrého stavu produktu jsou věci za symbolickou cenu občanům k mání. Nábytek, knihy, hračky a mnoho dalšího tak namísto v odpadu nachází nové využití v rukou dalších lidí. Získané peníze z odevzdaných věcí poté slouží na provoz nejen sběrného dvora, ale také na rozvoj psího útulku, který je EKO servisem provozován. 

Čerpat zdroje s rozmyslem a využívat již existujících možností je pro město zásadní myšlenkou. Město Zábřeh se tak stalo vzorovým příkladem pro mnoho měst v celém Česku, která se postupně snaží aplikovat principy obdobné.

Sarah Sockelová
spolupracovnice Institutu Cirkulární Ekonomiky

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

soutěž