soutěž
Cirkulární ekonomika, Zprávy z rurální energetiky

Jak nakupovat zodpovědně (cirkulární zadávání)

Nakupovat zodpovědně pro obecní účely – to je tématem, které pálí každého z nás. Každý rok veřejné instituce – stát a jeho organizace, města, obce, udělají v České republice nákupy za stovky miliard korun. Z veřejných peněz se staví nové silnice, budovy, opravují se úřady, zateplují školy, nakupuje se různé vybavení a spotřební materiál. Nákupní síla veřejného sektoru je obrovská. Tuto sílu je možné chytře použít ve prospěch rozvoje cirkulární ekonomiky.

Levné neznamená kvalitní

Nákupy z veřejných rozpočtů mají svá pravidla, kterými je nutné se řídit. Ta pravidla v současné době sledují jeden primární cíl. Totiž aby veřejné nákupy byly co nejlevnější – v konkurenci dodavatelů zvítězí ten, který nabídne nejnižší cenu. Takhle nastavený systém přeje dodavatelům, kteří prodávají levné výrobky a dodávají levné služby. Levné ale často neznamená zároveň hospodárné nebo přívětivé k životnímu prostředí, často je tomu přesně naopak.

Veřejné nákupy ale nemají být pouze levné! Zároveň by měly respektovat principy cirkulární ekonomiky. Těmi jsou dlouhá životnost, opravitelnost, nízká uhlíková stopa, využití druhotných surovin atd. A proto je tu proces, kterému říkáme cirkulární zadávání. I v cirkulárním zadávání hraje důležitou roli nabídková cena, není to však jediný parametr, roli hraje i dopad na životní prostředí.

Výrobky a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, nemusí být vždy nejlevnější při nákupu, v širším pohledu se ale vyplatí. Veřejný sektor pomocí cirkulárního zadávání ukazuje všem dodavatelům, že by se měli dopadem své činnosti na životní prostředí vážně zabývat, pokud chtějí v konkurenčním boji uspět. To je velmi důležitý efekt cirkulárního zadávání. Důležitosti cirkulárního zadávání si je vědoma i Evropská unie a proto se cirkulární veřejné zadávání stalo cílem plánů European Green Deal neboli Zelené dohody.

Jak nakupovat zodpovědně v praxi?

Ať už v rámci obce tedy plánujete opravu školky, výstavbu cyklostezky, nákup laviček, výsadbu veřejné zeleně nebo nákup pracovního oblečení či kancelářských potřeb pro zaměstnance, můžete nakupovat cirkulárně. Mimo nejnižší ceny můžete od potenciálního dodavatele požadovat navíc splnění dalších cirkulárních kritérií. Těmi můžou být například využití stavebního recyklátu místo přírodního kameniva, využití kompostu z nedaleké kompostárny namísto umělých hnojiv nebo rašeliny přivezené ze světa. Od dodavatelů můžete také požadovat splnění ekologických norem a například nízké emise jejich vozového parku. Pokud mají v obci probíhat zemní práce, nikdo nechce, aby mu pod okny kouřily 30 let staré motory nákladních aut. Při obnově vozového parku může obec požadovat nízké nebo žádné emise nakupovaných vozidel, při výběru dodavatele energie požadovat energii z obnovitelných zdrojů a tak dále. Těch možností, jak zadávat cirkulárně je spousta.

Jak nakupovat zodpovědně. Zdroj: KROUPAHELÁN.
Jak nakupovat zodpovědně. Zdroj: KROUPAHELÁN.

Pokud Vás téma cirkulárního zadávání zajímá, doporučujeme si projí publikaci JAK NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, jde vedle praktických příkladů naleznete i návod, jak k tvorbě cirkulárních zakázek přistoupit.

Petr Novotný
Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, INCIEN

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

cirkulární ekonomikaobec2030odpadové hospodářstvíodpadysoběstačná obecveřejné zakázkyzodpovědnost

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote