soutěž
Cirkulární ekonomika, Novinky

Jak nakupovat zodpovědně (cirkulární zadávání)

Nakupovat zodpovědně pro obecní účely – to je tématem, které pálí každého z nás. Každý rok veřejné instituce – stát a jeho organizace, města, obce, udělají v České republice nákupy za stovky miliard korun. Z veřejných peněz se staví nové silnice, budovy, opravují se úřady, zateplují školy, nakupuje se různé vybavení a spotřební materiál. Nákupní síla veřejného sektoru je obrovská. Tuto sílu je možné chytře použít ve prospěch rozvoje cirkulární ekonomiky.

Levné neznamená kvalitní

Nákupy z veřejných rozpočtů mají svá pravidla, kterými je nutné se řídit. Ta pravidla v současné době sledují jeden primární cíl. Totiž aby veřejné nákupy byly co nejlevnější – v konkurenci dodavatelů zvítězí ten, který nabídne nejnižší cenu. Takhle nastavený systém přeje dodavatelům, kteří prodávají levné výrobky a dodávají levné služby. Levné ale často neznamená zároveň hospodárné nebo přívětivé k životnímu prostředí, často je tomu přesně naopak.

Veřejné nákupy ale nemají být pouze levné! Zároveň by měly respektovat principy cirkulární ekonomiky. Těmi jsou dlouhá životnost, opravitelnost, nízká uhlíková stopa, využití druhotných surovin atd. A proto je tu proces, kterému říkáme cirkulární zadávání. I v cirkulárním zadávání hraje důležitou roli nabídková cena, není to však jediný parametr, roli hraje i dopad na životní prostředí.

Výrobky a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, nemusí být vždy nejlevnější při nákupu, v širším pohledu se ale vyplatí. Veřejný sektor pomocí cirkulárního zadávání ukazuje všem dodavatelům, že by se měli dopadem své činnosti na životní prostředí vážně zabývat, pokud chtějí v konkurenčním boji uspět. To je velmi důležitý efekt cirkulárního zadávání. Důležitosti cirkulárního zadávání si je vědoma i Evropská unie a proto se cirkulární veřejné zadávání stalo cílem plánů European Green Deal neboli Zelené dohody.

Jak nakupovat zodpovědně v praxi?

Ať už v rámci obce tedy plánujete opravu školky, výstavbu cyklostezky, nákup laviček, výsadbu veřejné zeleně nebo nákup pracovního oblečení či kancelářských potřeb pro zaměstnance, můžete nakupovat cirkulárně. Mimo nejnižší ceny můžete od potenciálního dodavatele požadovat navíc splnění dalších cirkulárních kritérií. Těmi můžou být například využití stavebního recyklátu místo přírodního kameniva, využití kompostu z nedaleké kompostárny namísto umělých hnojiv nebo rašeliny přivezené ze světa. Od dodavatelů můžete také požadovat splnění ekologických norem a například nízké emise jejich vozového parku. Pokud mají v obci probíhat zemní práce, nikdo nechce, aby mu pod okny kouřily 30 let staré motory nákladních aut. Při obnově vozového parku může obec požadovat nízké nebo žádné emise nakupovaných vozidel, při výběru dodavatele energie požadovat energii z obnovitelných zdrojů a tak dále. Těch možností, jak zadávat cirkulárně je spousta.

Jak nakupovat zodpovědně. Zdroj: KROUPAHELÁN.
Jak nakupovat zodpovědně. Zdroj: KROUPAHELÁN.

Pokud Vás téma cirkulárního zadávání zajímá, doporučujeme si projí publikaci JAK NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, jde vedle praktických příkladů naleznete i návod, jak k tvorbě cirkulárních zakázek přistoupit.

Petr Novotný
Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, INCIEN

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

cirkulární ekonomikaobec2030odpadové hospodářstvíodpadysoběstačná obecveřejné zakázkyzodpovědnost

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž