soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Průkopníci systému domácích ČOV v obci Paceřice soutěží o inovativní OBEC 2030

Obcí Paceřice projíždíte vždy, když míříte z Prahy do Liberce (nebo naopak). Ovšem jen málo řidičů si z dálnice obce všimne. Kromě místních z ní pak sjedou jen příležitostní návštěvníci zámku Sychrov, který se mimochodem nachází na katastru obce. Z dálnice u členité pahorkatiny v povodí řeky Mohelky by však měli sjíždět mnozí, především pak všichni zájemci o ekologické inovace. Geografická situace obce i její správní členění do pěti menších osad (Paceřice, Husa, Studnice, Kozice a Stádlo) neumožňovalo ekonomicky schůdné centrální řešení kanalizace napojené na čističku. Starosta Václav Sodomka se ale nebál vydat do neznáma. Paceřičtí se stali průkopníci systému domácích ČOV v ČR.

Průkopníci systému domácích ČOV v obci Paceřice

Bylo to tu z dlouhodobého hlediska neudržitelné, strašně to tu smrdělo,“ vzpomíná na začátky starosta Sodomka. „Septiky byly napojeny do dešťové kanalizace, občanům byla problematika odpadních vod cizí.“ Přesvědčit je nebylo lehké. Narozdíl od starostky Janečkové v obci Rybí se totiž Václav Sodomka rozhodl nechat občany nové řešení z části spolufinancovat. Mimochodem, Marie Janečková by v případě opakování projektu postupovala také tak. „Občané musí toto řešení vzít za své, a musí se o ně jako o své starat,“ vysvětluje. Podle slov obou starostů, klíčové je naučit občany, co do odpadu může a nemůže. Mikroklima v malé ČOV je totiž možné necitlivým využíváním zničit a jeho obnova je nákladná.

Průkopníci systému domácích ČOV

V Paceřicích využili výzvy 11/2016 MŽP – likvidace odpadních vod formou DČOV (domácích čistíren odpadních vod), která pokryla 80% nákladů. Část hradila obec ze svého a 10 tisíc Kč musela přispět každá domácnost, která si nechala domácí čistírnu instalovat. Celkem se jich našlo 39.

Při stavbě najednou vyšly napovrch sousedské spory o pozemky nebo bariéry typu zásah do soukromého pozemku – například přesazení záhonu růží. Nebylo to vskutku jednoduché,“ povzdechne si Václav Sodomka. Jednoduchou cestu starosta Paceřic se svým inovativním řešením neměl, ale výsledek se počítá. „Dneska k nám jezdí exkurze z jiných obcí a přednášel jsem o tom na různých fórech, tak to asi nakonec smysl mělo,“ usměje se Václav Sodomka.

Průkopníci systému domácích ČOV v obci Paceřice
Průkopníci systému domácích ČOV v obci Paceřice

Pane starosto, smysl to mělo. Nejen že jste udělal něco dobrého pro vlstní občany, pro planetu zemi, ale ještě jste inspiroval ostatní. Tím se vskutku nemůže pochlubit každý.

Soutěž o inovativní OBEC 2030

Přihlásit se do soutěže není nic složitého. Máte na obci inovativní řešení typu kompostér / fotovoltaickou elektrárnu / elektřinou poháněné (užitkové či osobní) vozidlo / dobře řešený systém odpadového hospodářství / elektronickou úřední desku / inovativní řešení čištění odpadních vod, či jiné výdobytky moderní doby? Dejte nám o nich vědět prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutez.

ČOVdomácí ČOVinovativní obecobec2030odpadové hospodářstvísoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž