soutěž
Cirkulární ekonomika, Zprávy z rurální energetiky

Reuse Centra – dnes možnost, zítra nutnost života v obcích ČR

Mnoho z nás se jistě někdy pozastavilo nad otázkou, kam s vybavením domácnosti, které už nepotřebujeme. Často míří na půdu, kde si nějakou dobu pobyde, než ho následující generace při velkém úklidu vyhodí, častěji však putuje rovnou do odpadu a na skládku. Reuse centra, tedy centra opětovného využití, jsou zařízeními, kde pro nás nepotřebné vybavení získá další šanci.

Do reuse centra mají lidé možnost přinést funkční věci, které už nepotřebují, ale mohly by posloužit někomu dalšímu. Podle potřeby jsou přinesené předměty očištěny a opraveny, a nakonec umožňují najít jak nové využití, tak i své nové majitele. V Reuse centrech si mohou lidé zakoupit stále funkční věci za mnohdy symbolické ceny. Znovu použití výrobků namísto jejich odstranění patří k nejvíce preferovaným způsobům nakládání s nepotřebnými věcmi podle hierarchie nakládání s odpady.

Tímto způsobem je zabráněno vzniku odpadu a reuse centra jsou tak důležitou součástí cirkulární ekonomiky. Na rozdíl od sběrných dvorů jsou po legislativní stránce uzpůsobena tomu, aby bylo možné darované věci převzít a předat dále.

Poptávka po reuse centrech ve světě roste a za posledních pár let jich vzniklo i u nás v Česku hned několik. Příklad dobré praxe města Zábřeh jsme již zmínili v jednom z předchozích článků. Není ale zdaleka jediný. 

Příklad dobré praxe reuse centra: Kabinet CB

Ukázkovým příkladem je reuse centrum v Českých Budějovicích KABINET CB. Pokud občané vlastní předmět, který už nepotřebují, na základě fotografií centrum rozhodne, zda takový výrobek může najít další využití. Následně ho mohou lidé odnést za dodržení daných pravidel právě do Kabinetu CB. Mimo reuse centrum zde ale existuje také veřejná dílna, kde si výrobky podle potřeb mohou upravit právě tak, aby znovu šanci dostaly. Tuto dílnu je možné občanům Českých Budějovic pronajmout i pro vlastní potřeby. 

reuse centra
reuse centra

zdroj obrázků: https://www.kabinetcb.cz

Pražská nábytková banka

Dalším z příkladů je PRAŽSKÁ NÁBYTKOVÁ BANKA, která vznikla s cílem pomoci sociálně slabším a lidem v nouzi. Nízkopříjmovým skupinám obyvatel je zde nabízen nábytek a domácí potřeby. Reuse centrum nabízí navíc možnost svozu, dovozu, skladování i distribuci výrobků potřebným zcela zdarma. Umožňuje opětovné použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Součástí projektu je též rukodílna sloužící znovu k potřebným úpravám. Materiální pomoc potřebným v provázanosti s minimalizací odpadů tak vytváří příklad dobré praxe, která by mohla i v mnoha obcích usnadnit život lidem a ještě přispět k omezení produkce odpadu. 

reuse centra
reuse centra

zdroj: https://nabytkovka.cz/galerie/

Proč znovu používat

Reuse centra tedy přináší do obcí hned několik možných výhod. Přes vytváření nových pracovních pozic, dobrovolnických míst, snižování nezaměstnanosti, až k posílení lokální ekonomiky. Opětovné využití toho, co jinak končí na skládkách snižuje navíc náklady obcí při nakládání s odpadem, který by shromážděné produkty jinak vytvořily. Usnadňují lidem cestu při rozhodování, kam s věcmi, které nevyužívají a pomáhají najít jejich opětovné využití. Zabraňuje se tak mrhání materiálem a zdroji. Další příklady reuse center lze nalézt například v Chrudimi, Heřmanově Městci a mnoha dalších místech! 

cirkulární ekonomikaobec2030oběhové hospodářstvíodpadové hospodářstvíodpadyreuse centra

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote