soutěž
Cirkulární ekonomika, Novinky

Reuse Centra – dnes možnost, zítra nutnost života v obcích ČR

Mnoho z nás se jistě někdy pozastavilo nad otázkou, kam s vybavením domácnosti, které už nepotřebujeme. Často míří na půdu, kde si nějakou dobu pobyde, než ho následující generace při velkém úklidu vyhodí, častěji však putuje rovnou do odpadu a na skládku. Reuse centra, tedy centra opětovného využití, jsou zařízeními, kde pro nás nepotřebné vybavení získá další šanci.

Do reuse centra mají lidé možnost přinést funkční věci, které už nepotřebují, ale mohly by posloužit někomu dalšímu. Podle potřeby jsou přinesené předměty očištěny a opraveny, a nakonec umožňují najít jak nové využití, tak i své nové majitele. V Reuse centrech si mohou lidé zakoupit stále funkční věci za mnohdy symbolické ceny. Znovu použití výrobků namísto jejich odstranění patří k nejvíce preferovaným způsobům nakládání s nepotřebnými věcmi podle hierarchie nakládání s odpady.

Tímto způsobem je zabráněno vzniku odpadu a reuse centra jsou tak důležitou součástí cirkulární ekonomiky. Na rozdíl od sběrných dvorů jsou po legislativní stránce uzpůsobena tomu, aby bylo možné darované věci převzít a předat dále.

Poptávka po reuse centrech ve světě roste a za posledních pár let jich vzniklo i u nás v Česku hned několik. Příklad dobré praxe města Zábřeh jsme již zmínili v jednom z předchozích článků. Není ale zdaleka jediný. 

Příklad dobré praxe reuse centra: Kabinet CB

Ukázkovým příkladem je reuse centrum v Českých Budějovicích KABINET CB. Pokud občané vlastní předmět, který už nepotřebují, na základě fotografií centrum rozhodne, zda takový výrobek může najít další využití. Následně ho mohou lidé odnést za dodržení daných pravidel právě do Kabinetu CB. Mimo reuse centrum zde ale existuje také veřejná dílna, kde si výrobky podle potřeb mohou upravit právě tak, aby znovu šanci dostaly. Tuto dílnu je možné občanům Českých Budějovic pronajmout i pro vlastní potřeby. 

reuse centra
reuse centra

zdroj obrázků: https://www.kabinetcb.cz

Pražská nábytková banka

Dalším z příkladů je PRAŽSKÁ NÁBYTKOVÁ BANKA, která vznikla s cílem pomoci sociálně slabším a lidem v nouzi. Nízkopříjmovým skupinám obyvatel je zde nabízen nábytek a domácí potřeby. Reuse centrum nabízí navíc možnost svozu, dovozu, skladování i distribuci výrobků potřebným zcela zdarma. Umožňuje opětovné použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Součástí projektu je též rukodílna sloužící znovu k potřebným úpravám. Materiální pomoc potřebným v provázanosti s minimalizací odpadů tak vytváří příklad dobré praxe, která by mohla i v mnoha obcích usnadnit život lidem a ještě přispět k omezení produkce odpadu. 

reuse centra
reuse centra

zdroj: https://nabytkovka.cz/galerie/

Proč znovu používat

Reuse centra tedy přináší do obcí hned několik možných výhod. Přes vytváření nových pracovních pozic, dobrovolnických míst, snižování nezaměstnanosti, až k posílení lokální ekonomiky. Opětovné využití toho, co jinak končí na skládkách snižuje navíc náklady obcí při nakládání s odpadem, který by shromážděné produkty jinak vytvořily. Usnadňují lidem cestu při rozhodování, kam s věcmi, které nevyužívají a pomáhají najít jejich opětovné využití. Zabraňuje se tak mrhání materiálem a zdroji. Další příklady reuse center lze nalézt například v Chrudimi, Heřmanově Městci a mnoha dalších místech! 

cirkulární ekonomikaobec2030oběhové hospodářstvíodpadové hospodářstvíodpadyreuse centra

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž