soutěž
Dobrá praxe, Dotace, Elektromobilita, Fotovoltaika, Zprávy z rurální energetiky

Kam fotovoltaika prostě patří. Využití čisté energie v obci Střeň.

Možnosti, jak ušetřit v energetice, hledáme všichni. Fotovoltaika se stala výstavní skříní energetických úspor. Částečně oprávněně. Investici je totiž potřeba dobře zvážit a klíčovou by měla být doba návratnosti. Na některých projektech je ale ve většině případů rovnu možné říci, že se vyplatí. Klasickým příkladem je čistírna odpadních vod – která má nepřetržitý provoz po celý rok. Nebo pro dobíjení vlastního elektromobilu. O čem v našem projektu zatím řeč nepadla je možnost dofukování kol pomocí solárního kompresoru. To je taková třešnička na dortu. Společně s předchozími zmíněnými ji najdeme v obci Střeň v Olomouckém kraji.

Fotovoltaika na čistírně odpadních vod

Historie čistírny odpadních vod v obci Střeň se píše od roku 2011. O desetiletí později pak začíná historie její energetické soběstačnosti. „S postupným růstem cen energií jsme se začali v roce 2021 zajímat v rámci projektu Obec 2030 o instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše ČOV,“ popisuje projekt starosta. Jiří Nevima. Uvažování o úsporách vedlo k instalaci fotovoltaické elektrárny 10 kWp bez bateriového úložiště. Tato velikost je optimální i z toho důvodu, že v době psaní článku na ni nepotřebujete ani stavební povolení, ani licenci oparátora trhu s energiemi. „Díky tomu jsme schopni ušetřit náklady na elektřinu ve výši 60 – 80 %, s ohledem na roční období a světelné podmínky,“ dodává starosta. Pořizovací cena FVE činila 218 980,- Kč bez DPH (bez dotace).

Elektromobil

Provoz ČOV není jediným způsobem konzumace vlastní vyrobené elektřiny. „Na uvedeném odběrném místě zároveň nabíjíme obecní elektromobil ALKÉ ATX340EH (kategorie N1), který nám slouží jako dvoumístná multikára pro běžný chod a úklid obce (sklopka, zametací kartáč, nádoba na zalévání, atp.),“ popisuje starosta Nevima. Uvedený elektromobil včetně příslušenství pořídili v roce 2019 za cenu 1 246 784,- Kč včetně DPH. Z toho ovšem dotace ze SFŽP činila téměř polovinu, čili pořizovací náklady byly nižší, než u obdovného užitkového automobilu se spalovacím pohonem. Díky vlastní elektřině je tak provoz vlastně téměř beznákladový.

Kompresor

Last but not least, řekli by angličané, hovoříce o projektu, který se může zdát jako drobnost, ale ukazuje, jakými všemi cestami se lze v obnovitelné energetice vydat. Do obce Střeň totiž můžete bez obav dojet i s podhuštěnou pneumatikou (avšak dbejte zvýšeného rizika defektu). Bycikl pak dofouknete pomocí solárního kompresoru, který slouží občanům a cykloturistům k dofouknutí jízdních kol. A to se hodí, neboť Střeň je významným cyklobodem Moravské stezky v rámci Litovelského Pomoraví. Kompresor má svoji baterku instalovanou v zemi, takže dofouknouti můžete i za tmy. „U občanů je zařízení velmi oblíbené,“ pochvaluje si starosta. Mimochodem, hned vedle něj se nacházejí solární multifunkční nabíjecí stanice na elektrokola, které jsou vybaveny volitelným příslušenstvím. Stejně jako dofouknutí je i možnost nabití baterie poskytnuta zdarma. A kdybyste měli i jiný technický problém, můžete si zapůjčit nářadí na opravu kola.

Střeň by měla opravdu jít příkladem dobré praxe. Kombinuje dva smysluplné typy projektů, týkající se vlastní výroby elektřiny: jednak ji generuje „ve velkém“ tam, kde je celý rok potřeba a rovnou se využije (tj. neukládá se, neprodává se do sítě). Ale i prostřednictvím „malých“ řešení využívá svou vlastní elektřinu tam, kde výrazně zjednodušuje život. Takováto kreativita by neměla mít hranic.

Střeň

Okres Olomouc, Olomoucký kraj
elektromobilitafotovoltaikainovaceobec2030smart villagesoběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote