soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Býčkovice soutěží s inovovaným systémem odpadového hospodářství!

Optimalizace odpadového hospodářství v obci Býčkovice na Litoměřicku probíhá v několika krocích. V obci o 300 obyvatelích rozšířili počet sběrných „hnízd“ (sady nádob na tříděnné složky odpadu) ze 4 na 10 , aby – jak uvádí starosta David Matuška, „občané mohli třídit v papučích„. Odpadové nádoby si obec pořídila do svého vlastnictví. Investice za použití 70% dotace Ústeckého kraje se vrátí za 18 měsíců a sice na ušetřených nákladech, které by jinak obec platila za pronájem těchto nádob svozové firmě.

Obec rovněž nakupuje a vybavuje domácnosti taškami na tříděný odpad. V současnosti budují Býčkovičtí sběrné místo pro 6 velkoobjemových kontejnerů. To obci opět umožní ušetřit náklady za svoz velkoobjemového odpadu.

V červnu tohoto roku si do Býčkovic pořídí malé kompostéry a štěpkovače. V následujících 3 letech pak plánují malou obecní kompostárnu pro uložení a zpracování bioodpadu z obecních pozemků, případně od občanů a také lis na odpady.

Inovativní nadšení obce Býčkovice ale tímto zdaleka nekončí. Do krajiny vrací původní odrůdy stromů, na nevyužitých pozemcích vybudovali meruňkovou alej. Vyměnili obecní osvětlení za ekonomičtější i šetrnější k prostředí. Pro obecní účely využívají elektrickou tříkolku. Rovněž se nebáli po pěti letech znovu otevřít obecní prodejnu, která je po několika měsících fungování v zisku.

Býčkovice do soutěže o inovativní OBEC 2030 dávají nejen konkrétní příklady dobré praxe, ale především celkovou strategii obce, založenou na investičně návratném, hospodárném a environmentálním uvažování.

Do soutěže se můžete přihlásit i Vy. Stačí vyplnit krátký formulář a poslat fotografii. Můžete vyhrát plug-in hybrid ŠKODA OCTAVIA iV či některou z dalších hodnotých cen!

cirkulární ekonomikaelektromobilitaobecobec2030odpadové hospodářstvíodpadyosvětlenísmart villagesoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž