soutěž
Cirkulární ekonomika, Novinky

EVIDENCE ODPADU: efektivní odpadové hospodářství

Vedení evidence odpadu, které je založené na jeho adresném vážení, má pro obec hned několik pozitivních funkcí. V první řadě je to dobrý nástroj, jak platit svozové společnosti za skutečné množství svezených odpadů. Častou a veskrze méně výhodnou alternativou je platit za jimi vypočtené nebo odhadnuté množství. Úspory, kterých tímto způsobem dosáhnete, mohou jít běžně do statisíců v ročním srovnání. Evidenční systém, který dokáže adresně monitorovat hmotnost každé vysypávané nádoby je zároveň motivační směrem k občanům. Ti mají přehled o své produkci odpadu a každá jejich snaha o lepší třídění se okamžitě projeví na jejich „odpadovém účtu“. Tyto snahy může obec odměnit například nižším poplatkem za likvidaci odpadu.

Možnosti evidence odpadu pro samosprávy

Jak ale správně odpady evidovat a jak celou tuto problematiku uchopit do svých rukou? Možností pro samosprávy týkající se zaznamenávání přehledů o odpadech je hned několik. Evidencí podle známkového systému počínaje, čárovými kódy až po samotné vážení odpadu konče.  Jako jeden z možných pomocníků v této oblasti u nás existuje například firma JRK Česká republika pro méně odpadu. Firma vznikla s cílem zlepšit a usnadnit řešení jednotlivých otázek týkající se odpadového hospodářství. Právě JRK spolupracuje s jednotlivými obcemi a městy a učí, jak na tématiku nahlížet vhodnějším způsobem. Prostřednictvím evidenčního systému ECONIT pak samosprávy mohou získat snadno pochopitelný přehled o vyprodukovaných odpadech, možnost vytvářet motivaci pro občany, a především pak finanční úspory pro samotné obce. 

EVIDENCE ODPADU – nástroj efektivního odpadového hospodářství

Obec 2030 na cestě k minimálnímu odpadu

Před pár lety spojil Institut cirkulární ekonomiky s JRK síly a společně umožnili vznik projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu. V projektu se 10 obcí zapojilo do výzvy podpořit cirkulární ekonomiku a implementovaly vhodný evidenční systém zaměřený na prevenci vzniku odpadů. Další důležitou součástí efektivního odpadového hospodářství je fungující komunikace mezi obcí a jednotlivci, kteří odpad produkují. Projekt proto pomohl obcím i občanům nalézt společně jednoduché řešení, jak zacházet s vlastními odpady zodpovědněji. Dále byl zaměřen zejména na vzdělávání domácností o odpadech s postupným zavedením systému PAYT. Úspěšné příklady týkající se evidence odpadu jednotlivých obcí tak mohou posloužit jako inspirace vstříc změnám k lepšímu i pro vaší obec.

Petr Novotný
Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, INCIEN

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

soutěž