soutěž
Cirkulární ekonomika, Zprávy z rurální energetiky

EVIDENCE ODPADU: efektivní odpadové hospodářství

Vedení evidence odpadu, které je založené na jeho adresném vážení, má pro obec hned několik pozitivních funkcí. V první řadě je to dobrý nástroj, jak platit svozové společnosti za skutečné množství svezených odpadů. Častou a veskrze méně výhodnou alternativou je platit za jimi vypočtené nebo odhadnuté množství. Úspory, kterých tímto způsobem dosáhnete, mohou jít běžně do statisíců v ročním srovnání. Evidenční systém, který dokáže adresně monitorovat hmotnost každé vysypávané nádoby je zároveň motivační směrem k občanům. Ti mají přehled o své produkci odpadu a každá jejich snaha o lepší třídění se okamžitě projeví na jejich „odpadovém účtu“. Tyto snahy může obec odměnit například nižším poplatkem za likvidaci odpadu.

Možnosti evidence odpadu pro samosprávy

Jak ale správně odpady evidovat a jak celou tuto problematiku uchopit do svých rukou? Možností pro samosprávy týkající se zaznamenávání přehledů o odpadech je hned několik. Evidencí podle známkového systému počínaje, čárovými kódy až po samotné vážení odpadu konče.  Jako jeden z možných pomocníků v této oblasti u nás existuje například firma JRK Česká republika pro méně odpadu. Firma vznikla s cílem zlepšit a usnadnit řešení jednotlivých otázek týkající se odpadového hospodářství. Právě JRK spolupracuje s jednotlivými obcemi a městy a učí, jak na tématiku nahlížet vhodnějším způsobem. Prostřednictvím evidenčního systému ECONIT pak samosprávy mohou získat snadno pochopitelný přehled o vyprodukovaných odpadech, možnost vytvářet motivaci pro občany, a především pak finanční úspory pro samotné obce. 

EVIDENCE ODPADU – nástroj efektivního odpadového hospodářství

Obec 2030 na cestě k minimálnímu odpadu

Před pár lety spojil Institut cirkulární ekonomiky s JRK síly a společně umožnili vznik projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu. V projektu se 10 obcí zapojilo do výzvy podpořit cirkulární ekonomiku a implementovaly vhodný evidenční systém zaměřený na prevenci vzniku odpadů. Další důležitou součástí efektivního odpadového hospodářství je fungující komunikace mezi obcí a jednotlivci, kteří odpad produkují. Projekt proto pomohl obcím i občanům nalézt společně jednoduché řešení, jak zacházet s vlastními odpady zodpovědněji. Dále byl zaměřen zejména na vzdělávání domácností o odpadech s postupným zavedením systému PAYT. Úspěšné příklady týkající se evidence odpadu jednotlivých obcí tak mohou posloužit jako inspirace vstříc změnám k lepšímu i pro vaší obec.

Petr Novotný
Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, INCIEN

Článek je součástí naučné série o cirkulární ekonomice pro obce ČR. Více článků ze série naleznete zde.

cirkulární ekonomikaINCIENobecobec 2030odpadové hospodářstvíodpadysmart regionsmart villagesoběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote