soutěž
Novinky

Ministerstva a leadeři průmyslu podepsali memorandum o spolupráci

Udržitelný rozvoj regionů a podpora samospráv při zajišťování rozvoje jejich území představuje základní výzvu pro budoucí správu území České republiky,“ píše se v prvních řádcích memoranda k projektu OBEC 2030. Memorandum o spolupráci OBEC 2030 11. prosince 2020 podepsala Česká republika v zastoupení Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj společně s leadery českého průmyslu, energetickou firmou ČEZ, a.s. a automobilkou ŠKODA AUTO a.s. Podpis připojilo Sdružení místních samospráv ČR.

Pro obce ČR je to velmi dobrá zpráva. Významní hráči na poli politickém i obchodním se tímto memorandem zavázali k desetileté spolupráci na tom, čemu se souhrnně říká „smartifikace venkova“. Bavíme se o energetické soběstačnosti, čisté dopravě či implementaci moderních technologií řízení obce. Nedílnou součástí je ekonomická úspora i environmentální zodpovědnost.

Podpisy pod memorandem

Pro Kláru Dostálovou je to dobrý příklad budování tzv. smart village / smart regionů, což je součást její agendy. „Podporuji iniciativy, které vyrůstají zespodu. Kde se informace šíří sdílením dobré praxe.“ Na projev ministryně pro místní rozvoj k memorandu se podívejte zde:

Zástupci tradičních a oblíbených českých firem v memorandu rovněž přislíbili přiložit ruku k dílu při společné cestě do roku 2030. Cestě, která vede ke zatraktivnění prostředí českých obcí. Cestě, která mimo jiné vede i k obrácení trendu vylidňování venkova.

Pro světoznámou automobilku z Mladé Boleslavi je to především cesta dekarbonizované dopravy. K tomu povede budování sítě dobíjecích stanic i podpora alternativních automobilových pohonů. Mimo jiné i pro potřeby českých obcí. Bohdan Wojnar, člen představenstva automobilky, nás tak zve „vstříc nové úrovni mobility„.

Sdružení místních samospráv ČR stálo u zrodu projektu Obec 2030 a proto memorandum o spolupráci OBEC 2030 i iniciovalo. Jeho předseda, europoslanec Stanislav Polčák, proto hýří optimismem. Věří tomu, že v určitých oblastech, jako je právě energetická soběstačnost, čistota dopravy, či snižování negativních dopadů lidských sídel do životního prostředí, může do roku 2030 český venkov předběhnout města. „Věřím, že Obec 2030 se stane hitem obcí pro následující roky,“ dodává.

Obec 2030 a memorandum o spolupráci

My v projektu Obec 2030 děkujeme. Vážíme si podpory, kterou takto významní hráči naší snaze vyjádřili. Bereme to zároveň jako velký závazek. Do smartifikace a modernizace venkova vložíme maximum. Dnešní doba nese sice mnohá úskalí, ale mnohé vyhlídky jsou optimistické. Jako ta na podobu našich obcí v roce 2030.

cezčistá dopravačistá energieelektromobilitaenergetické úsporyenergetikamemorandumMMRMPOobecobec 2030škoda autoSMS ČRsoběstačná obecživotní prostředí

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž