soutěž
Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Finalisté druhého ročníku soutěže o OBEC 2030

Soutěž OBEC 2030 hodnotí příklady dobré praxe udržitelné energetiky a environmentálního přístupu na českých městech a obcích. Do druhého ročníku se přihlásilo 38 soutěžících napříč všemi kraji. Z nich odborná porota vybrala v říjnu 2022 10 finalistů. O vítězích cen pak rozhodnou všichni zúčastnění online hlasováním. Vyhlášení proběhne 10. listopadu 2022 na Celostátní konferenci SMS ČR v Českém Krumlově.

Již tradičně je hlasování o finalistech soutěže nevšedním zážitkem, kdy v historické budově SMS ČR na Národní ulici v Praze zasedne odborná porota, aby prodiskutovala soutěžící a vybrala 10 finalistů. Členy poroty tentokráte byli Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR a poslankyně parlamentu ČR, Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR, Renata Havlová za ŠKODA AUTO, Martina Kurzová za SMS-služby, Valentýna Mejzlíková za KB SmartPay, David Martínek za ČEZ ESCO, Petr Novotný za INCIEN, a Tadeáš Konschill za ŠKODA AUTO. Porotě předsedal Michal Svoboda za OBEC 2030.

Horké karty

V první fázi bylo uděleno tzv. 6 horkých karet – každý z partnerů soutěže mohl poslat jednoho soutěžícího přímo do finále. Těmito finalisty se stali (v abecedním pořadí):

Červená Voda za projekt revitalizace nivy toku Březná a vytvoření nového biotopu mokřadu. Tento projekt zaujal především kombinací environmentálního uvažování spojeného s esteticky vyrovnanou prací s krajinnými prvky.

Více se dočtete zde.


Kněžice, které jsou první soběstačnou obcí v ČR, co se týče produkce tepla a v celkovém saldu výroby a spotřeby i elektřiny. Kněžice nezůstávají u svého dnes již letitého řešení odpadové bioplynky, ale přidávají i další prky soběstačné energetiky, jako výtopnu na biomasu.

Více se dočtete zde.


Podbořany za komplexní přístup k environmentálně odpovědné a energeticky udržitelné obci. Také za odvahu realizovat věci samostatně, v protikladu s na klíč dodávaným řešením třetích stran (systém odpadového hospodářství).

Více se dočtete zde.


Střeň za komplexní přístup k výrobě a využití energie z obnovitelných zdrojů. Místní ČOV je zčásti poháněná čistou energií ze slunce, ze které se zároveň dobíjí obecní multikára. Návštěvník obce si díky ní ale může i dobít (či nafouknout) elektrokolo.

Více se dočtete zde.


Tábor za špičkově zpracovanou strategii energetického managementu, úspěšně ústící v certifikaci dle normy ISO 50001 (jako první v ČR u příspěvkové organizace). Na základě kvalitního energetického managementu realizuje Tábor další kroky v energetice, které má díky tomu velmi dobře podloženy měřnými údaji.

Více se dočtete zde.


Trojanovice za excelentní přípravu na systém komunitní energetiky, která mimo jiné zahrnuje i vlastní síť distribuce elektřiny a systém sdílení vyrobené elektřiny mezi jednotlivými budovami v obci. Obec nečeká na změny v legislativě, ale poradí si po svém. I tato odvaha porotu zaujala.

Více se dočtete zde.

Hlasy odborné poroty

Šest horkých karet bylo doplněno o tři další finalisty na základě hlasování členů poroty. Díky tomu do klání o ceny postupují (v abecedním pořadí):

Dlouhoňovice, obec čisté energie a baterií, kde energie ze slunečního záření je akumulována téměř po celé obci a poté využita pro rozličné účely: veřejné osvětlení, dobíjení obecního užitkového elektromobilu, či prostě k dispozici elektrocyklistům k doplnění energie do jejich dvoustopých vozidel.

Více se dočtete zde.


Klášterec nad Ohří za projekt revitalizace budovy kulturního domu. Ten nejenže z klasické „kostky“ vytvořil esteticky významné dílo, ale především (dle perspektivy této soutěže) původně energeticky velmi náročnou budovu posunul do energeticky pasivního standardu.

Více se dočtete zde.


Lovosice za absolutně ukázkový přístup k elektromobilitě. Říká se, že elektromobil je tak čistý, jak čistá je energie, na níž jezdí. Dobíjecí stanoviště v centru Lovosic pracuje pouze s obnovitelnou energií vlastní malé vodní elektrárny na Labi, na kterou je napojeno přímým vedením. Žádnou energii z fosilních paliv tak elektromobil v Lovosicích nenačerpá.

Více se dočtete zde.

Call předsedy poroty

Vůbec poprvé v historii soutěže nastala při hlasování o finalistech soutěže ošemetná situace nerozhodného výsledku dvou obcí na posledním volném spotu. Osmičlená porota byla i v rozstřelovém hlasování rozdělena do dvou stejně velkých polovin. V takovém případě pravidla stanovují jedinou výjimku, při níž hlasování přebírá jinak nestranný předseda poroty. Toto rozhodnutí je z podstaty věci nelehké, protože vyžaduje vyřadit ze jeden ze dvou velmi kvalitních projektů. Volné místo je však jedno a to získala obec:

Okrouhlice za ukázkový příklad dobrého „malého“ projektu vytvořeného svépomocí a díky vlastnímu inovativnímu myšlení. V obci mají rybník na kopci a čerpají do něj vodu když svítí slunce, pomocí energie získané prostřednicvím fotovoltaických panelů.

Více se dozvíte zde.

Závěrečné slovo předsedy poroty

Celý průběh druhého ročníku soutěže o OBEC 2030 jsem si nesmírně užil. Bylo mi ctí bavit se s inovativními starosty, kteří mají odvahu realizovat řešení, která někteří sice vítají, ale jiní mohou mít výhrady, jak je v naší zemi národní povahou. Práce s kreativními i odvážnými lidmi mi dává sílu do života. Proto je mi líto, že postoupit může z těch čtyř desítek projektů jen jeden a cendu dostane šest. Cenu by si totiž zasloužili všichni přihlášení. Do příštího ročníku tak apeluji na další potenciální partnery, aby se do soutěže zapojili. Ocenění si totiž všichni soutěžící zaslouží. A těm, kteří letos nevystoupají na pódium celostátní konference, kde vyhlášení proběhne, tímto za celou porotu děkuji. Přestože jste letos nepostoupili, vážíme si Vaší práce a oceňujeme ji. Zveme Vás k účasti v dalších ročnících!

Odborná porota druhého ročníku soutěže o OBEC 2030, 20.10.2022.
obec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote